13 Şubat 2023 Pazartesi

Tavlusun Köyü Aşağı Mahalle Camii, Melikgazi, Kayseri

Tavlusun Köyü Aşağı Mahalle Camii, Melikgazi, Kayseri
Tavlusun Köyü Aşağı Mahalle Camii, Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi Tavlusun Köyü'nde yer almaktadır.
Caminin güneyinde ermeni kilisesi vardır.
Caminin herhangi bir kitabesi mevcut değildir.
Bu yüzden kesin bir inşa tarihi verilememektedir.
Ancak yörenin yaşlı sakinlerinin baba annelerinin buradaki medresede okuduklarını belirtmelerinden dolayı 19.yüzyılda yapılmış olabileceği tahmin edilmektedir.

Cami aslında kuzeyinde medrese olarak tanımlanan bir mekan ve doğusunda yazlık mescid (namazgah)
birimleriyle beraber düşünülerek yapılmıştır.
Eserin avlusuna kuzey taraftaki bir kapıdan girilmektedir. 
Külliye kabaca bir “L” plânı göstermektedir. 

Caminin Mihrab ve Minberi
Güneybatı tarafta cami, güneydoğuda namazgah, caminin arkasında kuzeyde de medrese olarak tarif edilen birim bulunmaktadır. 
Namazgâın üzeri sonradan betonla örtülüp çatının güneydoğu köşesine de betondan bir köşk minare yapılmıştır.
Bir mahalle mescidi olarak inşa edilmiş olan cami güney kuzey doğrultuda tek mekanlı bir eserdir. 
Camiye doğu cephesinin kuzeyine kaydırılmış yuvarlak kemerli kapıdan girilmektedir. 
Kuzey taraftaki iki ahşap sütun kadınlar mahfili için düşünülmüş olup, cami içinde sahın bölüntüsü meydana getirmez. 
Eserin üst örtüsü duvarlara güney-kuzey doğrultuda atılmış ahşap kirişler üzerine döşenmiş sal taşıyla kaplanmıştır. 
Güney cephedeki mihrap basit dairesel bir niş şeklinde tasarlanmış olup iki yanında dıştan dikdörtgen, içten yuvarlak kemerli birer pencere bulunmaktadır. 
Minber ahşaptan olup herhangi bir bezeme özelliği yoktur. 
Caminin güneydoğu köşesinde muhtemelen namazgaha geçit veren kapı açıklığı kapatılmıştır. 
Duvarlar zeminden 1 m. yüksekliğe kadar ahşap lambrilerle kaplanmış olup, zemin döşemesi ahşap
tahtalardandır. 

Caminin Kadınlar Mahfili (İkinci Katı)
Kadınlar mahfili bir ahşap kafesle kapatılmıştır.
Caminin kuzey tarafında halk arasında medrese olarak tanımlanan birime doğu cephesinin güney köşesine kaydırılmış yuvarlak kemerli kapıdan girilmektedir. 
Bu mekanın üzeri önceden camininki gibi ahşapla örtülü iken 1970’li yıllarda betonla kaplanmıştır. 
Medresenin kuzey cephesinin doğu tarafında bir ocak ve iki yanında dikdörtgen biçimli derinliği fazla
olmayan birer niş yer almaktadır. 
Eserin batı cephesinde de küçük bir niş bulunmakta olup doğu cephesi avluya bakan iki pencereyle boşaltılmıştır.
Caminin doğusundaki namazgahın üzeri betonla kapatılmıştır. 
Ancak namazgahın taştan mihrabını görmek mümkündür. 
Camide kayda değer tezyînât (süsleme) yoktur.
Caminin duvarlarında kaba yonu, pencere lento ve sövelerinde, düzgün kesme taş, üst örtüde ahşap kullanılmıştır.
Cami, günümüzde kısmen sağlam olmakla beraber ibadete kapalıdır.

Tavlusun, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı bir köydür.
1960'ların başında adı "Aydınlar" olarak değiştirilmiştir. 
1998 yılında ise eski adına kavuşmuştur.

Tavlusun Köyü Aşağı Mahalle Camii, Melikgazi, Kayseri

 

Kaynaklar:

  1. İlhan ÖZKEÇECİ, Tarihi Kayseri Cami ve Mescidleri, Kayseri, 1997, s. 190.
  2. Nazım Şanlı, Kayseri’deki Mescitler, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1999.
  3. Doç.Dr.Yıldıray ÖZBEK, Yrd.Doç.Dr.Celil ARSLAN, Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri, Kayseri, 2008. (Kayseri Büyükşehir Belediyesi), s.249, 250, 251.
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder