3 Şubat 2023 Cuma

Fişekçi Camii, Nevşehir

Fişekçi Camii, Nevşehir

Fişekçi Camii, Nevşehir şehir merkezinde, Kapıcıbaşı Mahallesinde yer almaktadır.
Cami, Fişenkcioğlu Feyzullah Efendi tarafından yaptırılmıştır. 
Camiinin kitabelerinde 1273/1856 senesinde yaptırıldığı anlaşılmaktadır. 

Son cemaat mahallinde, caminin bânîsi Feyzullah Efendi'nin mezarı bulunmaktadır.

Kapısı üzerinde bulunan kitabenin transkripsiyonu şu şekildedir.

Yâ Rab în bünyâd-ı âlî tâ ebed ma’mûr bâd
Çeşm-i bed zîn câmi‘î zîn âsitâne dûr bâd

Sâhib-i in câmii da’im bâd bâ-nâz u naim
Dostâneş nâsır u bed-hâh-ı û makhûr bâd

Hâtif-i ez gayb-râ goftem ki în târîh-i men.
Fehmiyâ heftad se sâl-râ begû meşhûr bâd

Diğer kitabesinin trankripsiyonu şu şekildedir.

Kalb ile iki elin kaldırıb didi Atâ
Târihinde câmi‘i feyz-i İlâhîdir bu câ

În nazargâh-ı İlâh târîh olur dîğer ana
Turmayub var kıl namâzı Hakk’a çok eyle duâ.

Caminin Mihrab, Minber ve Vaaz Kürsüsü

NEVŞEHİR'DEKİ DİĞER CAMİLER

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder