2 Şubat 2023 Perşembe

Erkilet Kasabası Arabıdın Camii, Kocasinan, Kayseri

Erkilet Kasabası Arabıdın Camii, Kocasinan, Kayseri - 
Erkilet Kasabası Arabıdın Camii, Kayseri'nin Merkez Kocasinan İlçesi'ne bağlı Erkilet Kasabası Yukarı Mahalle'de yer almaktadır.
Mescidin dış cephesinde kuzeybatı köşedeki kitabede H.1253/M.1837-38 yılında el-Hac Mustafa tarafından inşa ettirilmiş olduğu öğrenilmektedir.

Erkilet Kasabası Arabıdın Camii, Kocasinan, Kayseri

Cami, tek mekanlı mahalle mescidi olarak inşa edilmiştir.
Mescide kuzey cephenin batısına kaydırılmış kapıdan girilmektedir. 
Güney cephenin ortasında bulunan mihrabın sıva üzerine kalem işi bezemelerle tezyin edilmiş olduğu  görülmektedir. 
Yarım daire olarak düzenlenen mihrap nişi dilimli sivri kemerle çerçevelenmiştir. 
Niş yüzeyi beş yatay kuşak halinde kalem işi bitkisel motiflerle süslenmiştir. 
Mihrap kemerinin alınlığında da aynı tür bezemeler yer almaktadır. 
Sıvaların büyük bölümü dökülmüştür. 
Erkilet Kasabası Arabıdın Camii, Kocasinan, Kayseri
Ahşap kirişler üzerine düz toprak dam olan üst örtü yıkılmıştır. 
Mescidin güney duvarında mihrabın iki yanına birer pencere açılmıştır. 
Aynı pencere düzeni doğu duvarda da tekrarlanmıştır. 
Batı duvarda iki küçük niş dikkati çeker. 
Mescidin güneydoğusunda köşk minaresi bulunmaktadır.
Silindirik bir kaide üzerinde yükselen minare kesme taştan inşa edilmiştir. 
16 taş basamaklı bir merdivenle ulaşılan minare, caminin dış cephesine bağımlı olarak yapılmıştır. 
Dört adet çokgen sütun üzerine oturan dekoratif kemerciklerin taşıdığı külahla tamamlanmıştır.
Caminin Yıkık Haldeki Mihrabı
Mescid harap halde olduğundan tezyinatı hakkında malumat mevcut değildir.
Ancak mihrapta görülen sıva üzerine yapılmış kalem işi süslemeler ve duvarlardaki yazılar bezeme olarak değerlendirilebilecek unsurlardır.

Caminin genelinde kaba yonu moloz taş malzeme kullanılmıştır.
Cami, günümüzde harap haldedir ve ibadete kapalıdır.
  • Doç.Dr.Yıldıray ÖZBEK, Yrd.Doç.Dr.Celil ARSLAN, Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri, Kayseri, 2008. (Kayseri Büyükşehir Belediyesi), s.268, 269, 270.
Caminin KitabesiHiç yorum yok:

Yorum Gönder