8 Şubat 2023 Çarşamba

Hatipoğlu Tavus Baba Camii, Meram, Konya

Hatipoğlu Tavus Baba Camii, Meram, Konya
Hatipoğlu Tavus Baba Camii, Konya'nın Merkez Meram İlçesi, Yorgancı Mahallesi, Tavus Baba Sokağı üzerinde bulunmaktadır.
1982’de tescil edilen eser, Karamanoğlu II.Mehmed (1402-1424) devrine aittir.
1424 yılında inşa edilmiştir.
Hatıpoğlu Camii ve “Tavus Baba Camii” olarak da adlandırılıyor.Sanat tarihçisi Dr.Hasan Özönder, kitabesiyle ilgili olarak şu bilgileri veriyor:
“Kitabesi kuzeyde yer alan ana kapısının üzerinde, altında celi hat ile “Ah el-mevt” ibaresinin yer aldığı rumîlerle süslü zemindeki Arapça metnin etrafını çevreleyen kuşakta Türkçe şu cümleler okunuyor:

Dileriz bende gelenden hayrile
Gele bende gönlüni şâd eliye
Her ki ister ise bünyâd eyliye
Hacı Hasbey-oğlu yâd eyliye”.

Ferah ve geniş cami, kesme taşlarla yapılmış, diktörtgen planlıdır. 
Üzerini örten düz damı, sekiz adet ahşap direk yüklenmiştir. 
İçerisindeki iki sıra sütunla üç sahra ayrılmış. 
Mihrap nişi dışa taşkındır. 
Sade bir mihrap ve minberi vardır. 
Son cemaat mahalli kuzeyde; örtüsü altı ahşap sütuna dayandırılmıştır.

Caminin Mihrab ve MinberiHiç yorum yok:

Yorum Gönder