14 Şubat 2023 Salı

Ulu Camii'nin Vaaz Kürsüsü, Osmangazi, Bursa

Bursa Ulu Camii’nin içinde bulunan vaaz kürsüsü üzerinde yer alan kitabesinden de
anlaşıldığı gibi H.1231/M.1815 yılında buraya konulmuştur. 
1.52 m. yüksekliğindeki kürsü altta kare üstte yuvarlak olmak üzere üste yerleştirilmiş kaide üzerine oturmaktadır.Kürsü mihrabın solunda yer alan dört köşeli payenin batıya bakan yüzüne giydirilmiştir. 
Kaidenin üzerinde sütun şeklinde yükselen bölüm alttan bir çemberle kuşatılmıştır. 
Yukarıya doğru daralarak üst üste yerleştirilmiş dışbükey silmelerden sonra 2.50 m. enindeki oval gövde kısmı gelir. Gövde üstten ve soldan altın renginde boya ile konturlanmıştır. 
Gövdenin sola yakın kısmında iki ucunda püskül motifleri olan kabartma tekniği ile yapılmış yatay kartuş içinde siyah zemin üzerine kabartma şeklinde altın renginde talîk yazıyla yazılmış iki satırlık bir kitabe vardır.

        Kaynaklar:
  1. https://www.akmb.gov.tr/
  2. Bursa Ulu Camii'nin Mimarî Özellikleri, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Oğuzhan ÜRGEN, 2019.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder