30 Ağustos 2011 Salı

Azaklıhoca Köyü Camileri, Rize

Rize Merkez'e bağlı Azaklıhoca Köyü'ndeki üç tane Caminin fotoğrafı  görünüyor. 
Camilerin isimlerini bilmiyorum, isimlerini  bulunca ekleyeceğim inşallah. 

17 Ağustos 2011 Çarşamba

HIRKA-İ ŞERİF CAMİİ, FATİH, İSTANBUL

Hırka-i Şerif Camii İle İlgili Diğer Bilgiler

Hırka-i Şerif Camii'nin İçi
Câmi’nin hazîresi ve düzenli avlusu bulunmaktadır. Avlunun etrafı demir parmaklıklarla çevrili olup yerler kesme taştır. Avlusunda Kız Kur’an Kursu, görevlilere ait meşrûtalar, abdest alma muslukları, tuvalet ve musallâ taşı bulunmaktadır. Bir imam-hatip ve iki müezzin-kayyım’ın görev yaptığı câminin vakit namazlarında 100-150 Cuma namazlarında ise 700-800 cemaâti bulunmaktadır.


Hırkai Şerif Camii'nin Yeri

Hırka-i Şerif Camii'nin Mimari Yapısı

Hırka-i Şerif Camii'nin İçinden Bir Görünüm
Câmi iki katlı bir yapıya sahiptir. Üst katta cemâatin Hırka-i Şerîfi rahatça ziyaret etmelerini sağlayacak ayrı giriş ve çıkış koridorları, Hünkâr Dairesi, Hırka-i Şerif Odası, Üveys ailesi için meşrûta, tuvalet ve abdest alma muslukları, müezzin mahfili ve odalar bulunmaktadır. Câminin mihrâbı, minberi ve kürsüsü altın yaldızlı ve işlemeli olup, rokoko stilde, mozaik taşlardan yapılmıştır. Mihrâp üstünde madeni borulu islik bulunmaktadır. Girişte son cemâât mahfili vardır. Câminin kesme taştan ve tek şerefeli olan iki minaresi vardır. Ampir üslûptaki minareler gövdeden ve binanın üstünden başlamaktadır. Şerefe altlarında bulunan çıkmalar korint üslûbundaki başlıkları takliden işlenmiştir. Şerefe korkulukları sekiz köşeli olup klâsik minarelerin stalâktitli şerefeleri de zamanın sütun başlıklarının bir nevi benzerleridir. Külâhı ise, kurşun kaplıdır. Girişleri de avludandır. Câmiye, üç kapılı avludan girilmektedir. Kıble yönündeki giriş bugün kapatılmıştır. Sağdaki avlu kapısı üzerinde H. 1267 tarihi ile Sultân Abdülmecid’in tuğrası bulunmaktadır. Câmi inşâ edilirken Hırka-i Şerif’in muhafazası için memur edilen bir bölük muhafız için yapılan kışla bugün Fatih Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılmaktadır.

 İSTANBUL’DAKİ  DİĞER CAMİLERHırka-i Şerif Camii'nin Tarihçesi

Hırka-i Şerif Camii, Fatih, İstanbul
Fatih, Hırka-i Şerif Mahallesi, Akseki Caddesi’nde bulunmaktadır. Hırka-i Şerîf Câmii, Sultân Abdülmecid tarafından H.1267/M.1850 yılında Hz. Peygamber tarafından Veysel Karanî’ye hediye edilen “Hırka”nın muhafaza edilmesi ve halkın daha rahat ziyaret etmesi gayesiyle yapılmıştır. Veysel Karanî’nin vefatından sonra, kardeşi kardeşi vasıtasıyla devam eden “Üveysi” sülâlesinin elinde kalan Hırka-i Şerîf, XVII. yüzyıl başlarında Sultân I. Ahmed’in fermanı üzerine Şükrullah Üveysî tarafından İstanbul’a getirilmiştir. Hırka-i Şerîf Câmisi yakınında bir eve yerleşerek “Hırka” ziyaretini burada başlatmışlardır. Daha sonraları Veziri Âzam Çorlulu Ali Paşa (1670-1711) tarafından Hırkanın muhafazası için kâgir bir hücre ile bitişiğinde bir çeşme ve imâret inşâ ettirilmiştir.

Sultân I. Abdülhamid’de H.1195/M.1780 tarihinde, şimdiki câminin kuzeyinde ve avlusunda bulunan küçük kâgir hücreyi inşa ettirerek ziyaretlerin burada yapılmasını sağlamıştır. Bunları Hırkanın şanına layık görmeyen Sultân Abdülmecid, H.1268/M.1851 yılında bugünki câmii inşa ettirmiştir. Câmi, kesme taştan ve sekiz köşeye müstenit ve tek kubbelidir. Sekiz büyük sekiz de yarım daire şeklinde 16 tane penceresi vardır. Pencerelerin üzerlerindeki H.1267 tarihli yazılar Mustafa İzzet Efendi’ye aittir. Câminin içindeki Lafza-i Celâl, Hz. Peygamber’in, Cihârıyâr-ı Güzîn’in, Hz. Hasan ve Hüseyin’in isimlerini taşıyan levhaların yazıları ise, Sultân Abdülmecid’e aittir. Gerek plânında ve gerek yapımında büyük itina gösterilen Hırka-i Şerîf câmisine H.1264/M.1847 tarihinde başlanmış ve H.1268/M.1851 yılında tamamlanmıştır.


 İSTANBUL’DAKİ  DİĞER CAMİLER16 Ağustos 2011 Salı

LALELİ CAMİİ, EMİNÖNÜ, İSTANBUL

Laleli Camii, Eminönü, İstanbul
·        Laleli Camii'nin Haritadaki Yeri
·        Laleli Külliyesi
·        Laleli Camii Resimleri

LALELİ CAMİİ ANA SAYFA

 

LALELİ CAMİİ

·        Laleli Külliyesi
·        Laleli Camii Resimleri

  


Koçlar Hacı Muhlis Ağa Camii, Avcılar, İstanbul

Koçlar Hacı Muhlis Ağa Camii, Avcılar, İstanbul
Yapılış Tarihi: 1998Hacı Ahmet Tükenmez Camii, Avcılar, İstanbul

Hacı Ahmet Tükenmez Camii, Avcılar, İstanbul
Yapılış Tarihi: 1980

Denizköşkler Camii, Avcılar, İstanbul

Denizköşkler Camii, Avcılar, İstanbul
Yapılış Tarihi: 1970Fetih Camii, Avcılar, İstanbul

Fetih Camii, Avcılar, İstanbul
Yapılış Tarihi: 2007Nakipoğlu Camii, Avcılar, İstanbul

Nakipoğlu Camii, Avcılar, İstanbul
Yapılış Tarihi: 2010
Kemalpaşa Camii, Avcılar, İstanbul

Kemalpaşa Camii, Avcılar, İstanbul
Yapılış Tarihi: 1980Ispartakule Bizimevler Camii, Avcılar, İstanbul

Ispartakule Bizimevler Camii, Avcılar, İstanbul
Yapılış Tarihi: 200915 Ağustos 2011 Pazartesi

Kuba Mescidi, Avcılar, İstanbul

Kuba Mescidi, Avcılar, İstanbul
Yapılış Tarihi: 2005Fatih Camii, Avcılar, İstanbul

Fatih Camii, Avcılar, İstanbul
Yapılış Tarihi: 2005Köprülü Mehmet Paşa Camii, Avcılar, İstanbul

Köprülü Mehmet Paşa Camii, Avcılar, İstanbul
Yapılış Tarihi: 2006Samsunlu Mescidi, Avcılar, İstanbul

Samsunlu Mescidi, Avcılar, İstanbul
Yapılış Tarihi: 1995Hudeybiye Camii, Avcılar, İstanbul

Hudeybiye Camii, Avcılar, İstanbul
Yapılış Tarihi: 1996Firuzköy Camii, Avcılar, İstanbul

 Firuzköy Camii, Avcılar, İstanbul
Yapılış Tarihi: 1954Merkez Camii, Avcılar, İstanbul

Merkez Camii, Avcılar, İstanbul
Yapılış Tarihi: 1971Siteler Camii, Avcılar, İstanbul

Siteler Camii, Avcılar, İstanbul
Yapılış Tarihi: 1993Gümüşpala Camii, Avcılar, İstanbul


Gümüşpala Camii, Avcılar, İstanbul
Yapılış Tarihi: 1980Hacı Osman Ağa Camii, Avcılar, İstanbul

Hacı Osman Ağa Camii, Avcılar, İstanbul
Yapılış Tarihi: 197014 Ağustos 2011 Pazar

Mevlana Camii, Avcılar, İstanbul

Mevlana Camii, Avcılar, İstanbul
Yapılış Tarihi: 1991


Huzur Mescidi, Avcılar, İstanbul


Huzur Mescidi, Avcılar, İstanbul
Yapılış Tarihi: 1991İGS Süleyman Çelebi Camii, Avcılar, İstanbul

 İGS Süleyman Çelebi Camii, Avcılar, İstanbul
Yapılış Tarihi: 1992


Beşyol ( Alimler) Mescidi, Avcılar, İstanbul

Beşyol ( Alimler) Mescidi, Avcılar, İstanbul
Yapılış Tarihi: 1999Hicret Mescidi, Avcılar, İstanbul

 Hicret Mescidi, Avcılar, İstanbul
Yapılış Tarihi: 2006Derya Mescidi, Avcılar, İstanbul

Derya Mescidi, Avcılar, İstanbul
Yapılış Tarihi: 1990Kevser Camii, Avcılar, İstanbul

Kevser Camii, Avcılar, İstanbul
Kevser Camii, İstanbul'un Merkez Avcılar İlçesinde bulunmaktadır.
2003 yılında halkın yardımlarıyla yapılmıştır.
Projesi Mimar İsmail Şeref ÖMEROĞLU tarafından çizilmiştir.

Sıddık Mescidi, Avcılar, İstanbul

Sıddık Mescidi, Avcılar, İstanbul
Yapılış Tarihi: 2006Cihangir Mescidi, Avcılar, İstanbul

 Cihangir Mescidi, Avcılar, İstanbul
Yapılış Tarihi: 1997

Hüseyin Aldemir Camii, Avcılar, İstanbul

Hüseyin Aldemir Camii, Avcılar, İstanbul
Yapılış Tarihi: 2006