30 Ağustos 2011 Salı

Meydanlı Köyü Camii, Kadınhanı, Konya

Meydanlı Köyü Camii, Kadınhanı, Konya
H.1317/M.1901 tarihinde köy halkının yardımlarıyla Dede İsa ve Hacı Yusuf tarafından yaptırılmıştır.
Muhtelih zamanlarda tadilatlar görmüştür.
Bugünkü Cami, 1966 yılında yeniden yaptırılmıştır.

Azaklıhoca Köyü Camileri, Rize

Rize Merkez'e bağlı Azaklıhoca Köyü'ndeki üç tane Caminin fotoğrafı  görünüyor. 
Camilerin isimlerini bilmiyorum, isimlerini  bulunca ekleyeceğim inşallah. 

24 Ağustos 2011 Çarşamba

İbrahim Paşa Camii, Razgrad, Bulgaristan

İbrahim Paşa Camii, Razgrad, Bulgaristan
İbrahim Paşa Camii, Balkanlarda Osmanlılar'a ait ayakta kalmış en büyük sanat eseridir. Bulgaristan'ın Deliorman kesiminde, Razgrad'da bulunur. UNESCO kataloğunda kayıtlı olan cami, Balkanlar'daki üçüncü en büyük camidir.

Kanuni Sultan Süleyman devrinin sadrazamı Pargalı Damat İbrahim Paşa hayratlarına dahildir. Caminin inşaatı 1530-1535 yıllarında, İbrahim Paşa tarafından başlatılmıştır. İbrahim Paşanın vefatından sonra (1536 y.) caminin inşaatı durmuştur. 1616 yılında Mahmut Paşa tarafından inşaati tamamlanan cami ibadete açılmıştır. İbrahim Paşa camisi klasik Türk mimarisinin en güzel eserlerinden birisidir. Cami herşeyden önce dış görünüşüyle dikkati çeker. Şu anda ibadete kapalı olan caminin tamiri için 30 yılı aşkın zamandır bir adım atılmamıştır.

Banya Bashi Mosque, Sofia, Bulgaria

Banya Bashi Mosque, Sofia, Bulgaria
Banya Bashi Mosque in the late 19th century Banya Bashi Mosque (Bulgarian: Баня баши джамия, Banya bashi dzhamiya; Turkish: Banya Başı Camii) is a mosque in Sofia, Bulgaria. Its construction was completed in 1576, during the years the Ottomans had control of the town. The mosque derives its name from the phrase Banya Bashi, which means many baths. The most outstanding feature of the Mosque is that it was actually built over natural thermal spas. One can even see the steam rising from vents in the ground near the Mosque walls. The Mosque is famous for its large dome and the minaret rising upward to the sky.

Currently the Banya Bashi Mosque is the only functioning mosque in Sofia, a remnant of the Ottoman rule of Bulgaria that lasted nearly five centuries, and is used by the city's Muslim community of 8,614 out of 1,170,842.
Banya Bashi Mosque in the late 19th century

Banyabaşı Camii, Sofya, Bulgaristan

Banyabaşı Camii, Sofya, Bulgaristan
Banyabaşı Camii, Osmanlı Devleti zamanında, bugünkü Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da inşa edilen cami.

Avrupa'nın en eski camilerinden biridir. Kuruluş tarihi hakkında çeşitli tarihler varsada 1566 yılını kabul etmek daha uygundur. Mimar Sinan tarafından tasarlanmıştır. En dikkat çekici özelliği geniş kubbesi ve minare yüksekliğidir. Bulgar makamlarının ve ırkçı partilerin faaliyetlerine rağmen cami bugün Sofya'da ibadete açık kalabilen tek camidir.

Said Paşa Camii, Rusçuk, Bulgaristan

Said Paşa Camii, Rusçuk, Bulgaristan
Mosque "Said Pasha" in Rousse, Bulgaria
Bulgaristan'ın Rusçuk Şehrindedir.
Rusçuk (Bulgarca: Русе / Ruse), Bulgaristan'da Tuna Nehri kıyısında bulunan bir şehirdir. Tuna nehrinden yaklaşık 20 metre yükseklikteki düzlükte kuruludur. 178.000 nüfusuyla Bulgaristan'ın 5. büyük şehridir.

Güneyinde, Şumen yolu üzerinde bir tepe mevcuttur. Tuna'nın karşı kıyısında (Romanya'da) Osmanlıların Yergöğü dedikleri Giurgiu şehri vardır. 

Sırtalan (Belovets) Köyü Camii, Kubrat, Razgrad, Bulgaristan

Sırtalan (Belovets) Köyü Camii, Kubrat, Razgrad, Bulgaristan
Bulgaristan'ın Razgrad Şehrinin Kubrat İlçesine bağlı Sırtalan (Belovets) köyündedir. Köyün ismi Sırtalan iken 1989 yılında komünist Komünist Bulgar yönetimi tarafından Belovets olarak değiştirilmiştir. Köy, Tuna Nehri'nin kıyısında, Romanya sınırının hemen yanındadır. Hatta köyün yanındaki tepelerden Romanya'da bazı şehirler görünmektedir. 

17 Ağustos 2011 Çarşamba

HIRKA-İ ŞERİF CAMİİ, FATİH, İSTANBUL

Hırka-i Şerif Camii İle İlgili Diğer Bilgiler

Hırka-i Şerif Camii'nin İçi
Câmi’nin hazîresi ve düzenli avlusu bulunmaktadır. Avlunun etrafı demir parmaklıklarla çevrili olup yerler kesme taştır. Avlusunda Kız Kur’an Kursu, görevlilere ait meşrûtalar, abdest alma muslukları, tuvalet ve musallâ taşı bulunmaktadır. Bir imam-hatip ve iki müezzin-kayyım’ın görev yaptığı câminin vakit namazlarında 100-150 Cuma namazlarında ise 700-800 cemaâti bulunmaktadır.


Hırkai Şerif Camii'nin Yeri

Hırka-i Şerif Camii'nin Mimari Yapısı

Hırka-i Şerif Camii'nin İçinden Bir Görünüm
Câmi iki katlı bir yapıya sahiptir. Üst katta cemâatin Hırka-i Şerîfi rahatça ziyaret etmelerini sağlayacak ayrı giriş ve çıkış koridorları, Hünkâr Dairesi, Hırka-i Şerif Odası, Üveys ailesi için meşrûta, tuvalet ve abdest alma muslukları, müezzin mahfili ve odalar bulunmaktadır. Câminin mihrâbı, minberi ve kürsüsü altın yaldızlı ve işlemeli olup, rokoko stilde, mozaik taşlardan yapılmıştır. Mihrâp üstünde madeni borulu islik bulunmaktadır. Girişte son cemâât mahfili vardır. Câminin kesme taştan ve tek şerefeli olan iki minaresi vardır. Ampir üslûptaki minareler gövdeden ve binanın üstünden başlamaktadır. Şerefe altlarında bulunan çıkmalar korint üslûbundaki başlıkları takliden işlenmiştir. Şerefe korkulukları sekiz köşeli olup klâsik minarelerin stalâktitli şerefeleri de zamanın sütun başlıklarının bir nevi benzerleridir. Külâhı ise, kurşun kaplıdır. Girişleri de avludandır. Câmiye, üç kapılı avludan girilmektedir. Kıble yönündeki giriş bugün kapatılmıştır. Sağdaki avlu kapısı üzerinde H. 1267 tarihi ile Sultân Abdülmecid’in tuğrası bulunmaktadır. Câmi inşâ edilirken Hırka-i Şerif’in muhafazası için memur edilen bir bölük muhafız için yapılan kışla bugün Fatih Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılmaktadır.

 İSTANBUL’DAKİ  DİĞER CAMİLERHırka-i Şerif Camii'nin Tarihçesi

Hırka-i Şerif Camii, Fatih, İstanbul
Fatih, Hırka-i Şerif Mahallesi, Akseki Caddesi’nde bulunmaktadır. Hırka-i Şerîf Câmii, Sultân Abdülmecid tarafından H.1267/M.1850 yılında Hz. Peygamber tarafından Veysel Karanî’ye hediye edilen “Hırka”nın muhafaza edilmesi ve halkın daha rahat ziyaret etmesi gayesiyle yapılmıştır. Veysel Karanî’nin vefatından sonra, kardeşi kardeşi vasıtasıyla devam eden “Üveysi” sülâlesinin elinde kalan Hırka-i Şerîf, XVII. yüzyıl başlarında Sultân I. Ahmed’in fermanı üzerine Şükrullah Üveysî tarafından İstanbul’a getirilmiştir. Hırka-i Şerîf Câmisi yakınında bir eve yerleşerek “Hırka” ziyaretini burada başlatmışlardır. Daha sonraları Veziri Âzam Çorlulu Ali Paşa (1670-1711) tarafından Hırkanın muhafazası için kâgir bir hücre ile bitişiğinde bir çeşme ve imâret inşâ ettirilmiştir.

Sultân I. Abdülhamid’de H.1195/M.1780 tarihinde, şimdiki câminin kuzeyinde ve avlusunda bulunan küçük kâgir hücreyi inşa ettirerek ziyaretlerin burada yapılmasını sağlamıştır. Bunları Hırkanın şanına layık görmeyen Sultân Abdülmecid, H.1268/M.1851 yılında bugünki câmii inşa ettirmiştir. Câmi, kesme taştan ve sekiz köşeye müstenit ve tek kubbelidir. Sekiz büyük sekiz de yarım daire şeklinde 16 tane penceresi vardır. Pencerelerin üzerlerindeki H.1267 tarihli yazılar Mustafa İzzet Efendi’ye aittir. Câminin içindeki Lafza-i Celâl, Hz. Peygamber’in, Cihârıyâr-ı Güzîn’in, Hz. Hasan ve Hüseyin’in isimlerini taşıyan levhaların yazıları ise, Sultân Abdülmecid’e aittir. Gerek plânında ve gerek yapımında büyük itina gösterilen Hırka-i Şerîf câmisine H.1264/M.1847 tarihinde başlanmış ve H.1268/M.1851 yılında tamamlanmıştır.


 İSTANBUL’DAKİ  DİĞER CAMİLERAVUSTURYA (Austria)
  AVUSTRALYA (Australia)

   16 Ağustos 2011 Salı

   LALELİ CAMİİ, EMİNÖNÜ, İSTANBUL

   Laleli Camii, Eminönü, İstanbul
   ·        Laleli Camii'nin Haritadaki Yeri
   ·        Laleli Külliyesi
   ·        Laleli Camii Resimleri

   LALELİ CAMİİ ANA SAYFA

    

   LALELİ CAMİİ

   ·        Laleli Külliyesi
   ·        Laleli Camii Resimleri

     


   Koçlar Hacı Muhlis Ağa Camii, Avcılar, İstanbul

   Koçlar Hacı Muhlis Ağa Camii, Avcılar, İstanbul
   Yapılış Tarihi: 1998   Hacı Ahmet Tükenmez Camii, Avcılar, İstanbul

   Hacı Ahmet Tükenmez Camii, Avcılar, İstanbul
   Yapılış Tarihi: 1980

   Denizköşkler Camii, Avcılar, İstanbul

   Denizköşkler Camii, Avcılar, İstanbul
   Yapılış Tarihi: 1970   Fetih Camii, Avcılar, İstanbul

   Fetih Camii, Avcılar, İstanbul
   Yapılış Tarihi: 2007   Nakipoğlu Camii, Avcılar, İstanbul

   Nakipoğlu Camii, Avcılar, İstanbul
   Yapılış Tarihi: 2010
   Kemalpaşa Camii, Avcılar, İstanbul

   Kemalpaşa Camii, Avcılar, İstanbul
   Yapılış Tarihi: 1980   Ispartakule Bizimevler Camii, Avcılar, İstanbul

   Ispartakule Bizimevler Camii, Avcılar, İstanbul
   Yapılış Tarihi: 2009   15 Ağustos 2011 Pazartesi

   Kuba Mescidi, Avcılar, İstanbul

   Kuba Mescidi, Avcılar, İstanbul
   Yapılış Tarihi: 2005   Fatih Camii, Avcılar, İstanbul

   Fatih Camii, Avcılar, İstanbul
   Yapılış Tarihi: 2005   Köprülü Mehmet Paşa Camii, Avcılar, İstanbul

   Köprülü Mehmet Paşa Camii, Avcılar, İstanbul
   Yapılış Tarihi: 2006   Samsunlu Mescidi, Avcılar, İstanbul

   Samsunlu Mescidi, Avcılar, İstanbul
   Yapılış Tarihi: 1995   Hudeybiye Camii, Avcılar, İstanbul

   Hudeybiye Camii, Avcılar, İstanbul
   Yapılış Tarihi: 1996   Firuzköy Camii, Avcılar, İstanbul

    Firuzköy Camii, Avcılar, İstanbul
   Yapılış Tarihi: 1954   Merkez Camii, Avcılar, İstanbul

   Merkez Camii, Avcılar, İstanbul
   Yapılış Tarihi: 1971   Siteler Camii, Avcılar, İstanbul

   Siteler Camii, Avcılar, İstanbul
   Yapılış Tarihi: 1993   Gümüşpala Camii, Avcılar, İstanbul


   Gümüşpala Camii, Avcılar, İstanbul
   Yapılış Tarihi: 1980   Hacı Osman Ağa Camii, Avcılar, İstanbul

   Hacı Osman Ağa Camii, Avcılar, İstanbul
   Yapılış Tarihi: 1970   14 Ağustos 2011 Pazar

   Mevlana Camii, Avcılar, İstanbul

   Mevlana Camii, Avcılar, İstanbul
   Yapılış Tarihi: 1991


   Huzur Mescidi, Avcılar, İstanbul


   Huzur Mescidi, Avcılar, İstanbul
   Yapılış Tarihi: 1991   İGS Süleyman Çelebi Camii, Avcılar, İstanbul

    İGS Süleyman Çelebi Camii, Avcılar, İstanbul
   Yapılış Tarihi: 1992


   Beşyol ( Alimler) Mescidi, Avcılar, İstanbul

   Beşyol ( Alimler) Mescidi, Avcılar, İstanbul
   Yapılış Tarihi: 1999   Hicret Mescidi, Avcılar, İstanbul

    Hicret Mescidi, Avcılar, İstanbul
   Yapılış Tarihi: 2006   Derya Mescidi, Avcılar, İstanbul

   Derya Mescidi, Avcılar, İstanbul
   Yapılış Tarihi: 1990   Kevser Camii, Avcılar, İstanbul

   Kevser Camii, Avcılar, İstanbul
   Kevser Camii, İstanbul'un Merkez Avcılar İlçesinde bulunmaktadır.
   2003 yılında halkın yardımlarıyla yapılmıştır.
   Projesi Mimar İsmail Şeref ÖMEROĞLU tarafından çizilmiştir.