17 Ağustos 2011 Çarşamba

Hırka-i Şerif Camii'nin Tarihçesi

Hırka-i Şerif Camii, Fatih, İstanbul
Fatih, Hırka-i Şerif Mahallesi, Akseki Caddesi’nde bulunmaktadır. Hırka-i Şerîf Câmii, Sultân Abdülmecid tarafından H.1267/M.1850 yılında Hz. Peygamber tarafından Veysel Karanî’ye hediye edilen “Hırka”nın muhafaza edilmesi ve halkın daha rahat ziyaret etmesi gayesiyle yapılmıştır. Veysel Karanî’nin vefatından sonra, kardeşi kardeşi vasıtasıyla devam eden “Üveysi” sülâlesinin elinde kalan Hırka-i Şerîf, XVII. yüzyıl başlarında Sultân I. Ahmed’in fermanı üzerine Şükrullah Üveysî tarafından İstanbul’a getirilmiştir. Hırka-i Şerîf Câmisi yakınında bir eve yerleşerek “Hırka” ziyaretini burada başlatmışlardır. Daha sonraları Veziri Âzam Çorlulu Ali Paşa (1670-1711) tarafından Hırkanın muhafazası için kâgir bir hücre ile bitişiğinde bir çeşme ve imâret inşâ ettirilmiştir.

Sultân I. Abdülhamid’de H.1195/M.1780 tarihinde, şimdiki câminin kuzeyinde ve avlusunda bulunan küçük kâgir hücreyi inşa ettirerek ziyaretlerin burada yapılmasını sağlamıştır. Bunları Hırkanın şanına layık görmeyen Sultân Abdülmecid, H.1268/M.1851 yılında bugünki câmii inşa ettirmiştir. Câmi, kesme taştan ve sekiz köşeye müstenit ve tek kubbelidir. Sekiz büyük sekiz de yarım daire şeklinde 16 tane penceresi vardır. Pencerelerin üzerlerindeki H.1267 tarihli yazılar Mustafa İzzet Efendi’ye aittir. Câminin içindeki Lafza-i Celâl, Hz. Peygamber’in, Cihârıyâr-ı Güzîn’in, Hz. Hasan ve Hüseyin’in isimlerini taşıyan levhaların yazıları ise, Sultân Abdülmecid’e aittir. Gerek plânında ve gerek yapımında büyük itina gösterilen Hırka-i Şerîf câmisine H.1264/M.1847 tarihinde başlanmış ve H.1268/M.1851 yılında tamamlanmıştır.


 İSTANBUL’DAKİ  DİĞER CAMİLERHiç yorum yok:

Yorum Gönder