17 Ağustos 2011 Çarşamba

Hırka-i Şerif Camii'nin Mimari Yapısı

Hırka-i Şerif Camii'nin İçinden Bir Görünüm
Câmi iki katlı bir yapıya sahiptir. Üst katta cemâatin Hırka-i Şerîfi rahatça ziyaret etmelerini sağlayacak ayrı giriş ve çıkış koridorları, Hünkâr Dairesi, Hırka-i Şerif Odası, Üveys ailesi için meşrûta, tuvalet ve abdest alma muslukları, müezzin mahfili ve odalar bulunmaktadır. Câminin mihrâbı, minberi ve kürsüsü altın yaldızlı ve işlemeli olup, rokoko stilde, mozaik taşlardan yapılmıştır. Mihrâp üstünde madeni borulu islik bulunmaktadır. Girişte son cemâât mahfili vardır. Câminin kesme taştan ve tek şerefeli olan iki minaresi vardır. Ampir üslûptaki minareler gövdeden ve binanın üstünden başlamaktadır. Şerefe altlarında bulunan çıkmalar korint üslûbundaki başlıkları takliden işlenmiştir. Şerefe korkulukları sekiz köşeli olup klâsik minarelerin stalâktitli şerefeleri de zamanın sütun başlıklarının bir nevi benzerleridir. Külâhı ise, kurşun kaplıdır. Girişleri de avludandır. Câmiye, üç kapılı avludan girilmektedir. Kıble yönündeki giriş bugün kapatılmıştır. Sağdaki avlu kapısı üzerinde H. 1267 tarihi ile Sultân Abdülmecid’in tuğrası bulunmaktadır. Câmi inşâ edilirken Hırka-i Şerif’in muhafazası için memur edilen bir bölük muhafız için yapılan kışla bugün Fatih Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılmaktadır.

 İSTANBUL’DAKİ  DİĞER CAMİLERHiç yorum yok:

Yorum Gönder