30 Haziran 2022 Perşembe

Hunat Hatun Külliyesi, Melikgazi, Kayseri

Hunat Hatun Camii, Melikgazi, Kayseri 
Hunat Hatun Külliyesi, Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi'nde Kayseri kalesinin doğusunda, şehri çevreleyen surların dışında yer almaktadır.
Külliye; 1237-1246 yılları arasında I.Keykubat'ın karısı, II.Keyhüsrev'in annesi Mahperi Hunat Hatun tarafından yaptırılmıştır.
Külliyeyi oluşturan eserlerden biri olan Cami, kapısı üzerindeki kitabesinden öğrenildiğine göre; 1238 yılında tamamlanmıştır.

Ulu Cami'nin Tarihçesi, Seyhan, Adana

Ulu Camii, Seyhan, Adana
Ulu Camii, Adana'nın Merkez Seyhan İlçesi'nde, Ziya Paşa Parkı’nda Vakıf Sarayı ve Tuzhanı'nın yanında bulunmaktadır. 
1513 yılında Ramazanoğlu Halil Bey tarafından inşasına başlanmış, 1541 yılında Halil Bey'in oğlu Piri Mehmet Paşa tarafından bitirilerek ibadete açılmıştır. 

Külliye; cami, medrese, türbe (Halil Bey Türbesi), vakıf sarayı olarak adlandırılan harem dairesi ve Tuz Hanı da denilen selamlıktan oluşmakta olup, karemsi plan üzerine kurulmuştur.

Ulu Camii (Cami-i Kebir) Fotoğrafları - 3, Melikgazi, Kayseri

Ulu Camii (Cami-i Kebir), Melikgazi, Kayseri

26 Haziran 2022 Pazar

Eğri (Kızıl) Minare Camii, Aksaray

Eğri (Kızıl) Minare Camii, Aksaray
Eğri (Kızıl) Minare Camii, Aksaray şehir merkezinde, Nevşehir Caddesi üzerinde bulunmaktadır.
Eğri Minare, İtalya’da bulunan Dünyaca ünlü Pisa Kulesi’ne benzerliği ile dikkat çekmektedir. 
Eğri Minare, Selçuklu Dönemi'nden günümüze ulaşan önemli tarihi eserlerinden birisidir. 
Minareye eğriliğinden dolayı halk tarafından Eğri Minare ismi verilirken, tuğlalarının kırmızı olmasından dolayı Kızıl Minare olarak da bilinmektedir.

Değirmenci Çeşmesi, Seydişehir, Konya

Değirmenci Çeşmesi, Seydişehir, Konya
Değirmenci Çeşmesi, Konya'nın Seydişehir İlçesi'nde Değirmenci Camii'nin karşısında, Şeyh Tekeli Hacı Yusuf Efendi Türbesi'nin yanında bulunmaktadır.
Çeşme, 1924 senesinde inşa edilmiştir.

25 Haziran 2022 Cumartesi

"Rüya Tabirini Nasıl Biliyorsunuz?" diye Bir Kimsenin Sorması Üzerine M. b. Sîrîn'in "Dâniyâl (Alehisselâm)'ın Usulü İle" Dediği İki Rüya

Dâniyâl Aleyhisselâm Makâm-ı Şerîf Camii, Tarsus, Mersin

"Dâniyâl (Alehisselâm)'ın Usulü İle" Dediği İki Rüya

Birgün İbn Sirin'e, bir kişi gelerek gördüğü rüyayı tabir ettirmek üzere der ki: 
"Rüyamda yeni kalaylanmış bir tepsi gördüm.
İçerisinde taze haşlanmış yumurta dolu. 

24 Haziran 2022 Cuma

Yunus Emre Türbesi, Karaman

Yunus Emre Türbesi, Karaman
Yunus Emre Türbesi, caminin hemen bitişiğinde bulunmaktadır.
Türbe, kesme taştan yapılmıştır.
Üstü tonoz kubbelidir.

18 Haziran 2022 Cumartesi

Erenköy Camii, Selçuklu, Konya

 
Erenköy Camii'nin Fotoğraflar, Selçuklu, Konya
Erenköy Camii'nin Konya'nın Merkez Selçuklu İlçesi Erenköy Mahallesi'nde Kutup Caddesi ile Huzur Sokağı'nın kesiştiği yerde bulunmaktadır.
1971 yılında halkın yardımlarıyla yapılmıştır. 

17 Haziran 2022 Cuma

Ulu Camii, Aksaray

Ulu Camii, Aksaray
Ulu Camii, Aksaray şehir merkezinde yer almaktadır.
Cami, Karamanoğulları devrinde, Alaaddin Bey’in oğlu Karamanoğlu II. Mehmet Bey zamanında (1402-1424) başlanmış ve oğlu II.İbrahim Bey zamanında (1424-1463) zamanında tamamlanmıştır.

Sabancı Merkez Camii'nin Fotoğrafları - 2, Seyhan, Adana

Sabancı Merkez Camii, Seyhan, Adana

14 Haziran 2022 Salı

Süleyman Paşa Hamamı, Karaman

Süleyman Paşa Hamamı, Karaman

Süleyman Paşa Hamamı, Karaman'da Aktekke (Mâder-i Mevlânâ) Camii'nin hemen yanında yer almaktadır.
Karamanoğlu Seyfeddin Süleyman Bey tarafından camiye gelir getirmesi için yaptırılmıştır.

13 Haziran 2022 Pazartesi

Bir Beldede Bir Peygamberin Bulunması

Dâniyâl Aleyhisselâm Makâm-ı Şerîf Camii, Tarsus, Mersin

Bir beldede bir peygamberin, birçok ilim ehli Allah dostlannın kabirlerinin bulunması Cenab-ı
Hakk'ın o beldeye rahmetinin inmesine vesiledir.
Ehl-i Sünnet inancımıza göre de, kabir ziyareti sevabı çok faziletli bir sünnettir. 
Hiç şüphe yok ki, ziyaretin sevabı, ziyaret olunanın derecesine göredir.

11 Haziran 2022 Cumartesi

Bekir Ağazâde Müderris Hafız Ballı İsmail Efendi ile Eşi Hanım Kadın Mezarları, Seydişehir, Konya

Bekir Ağazâde Müderris Hafız Ballı İsmail Efendi ile Eşi Hanım Kadın Mezarları

Bekir Ağazâde Müderris Hafız Ballı İsmail Efendi ile Eşi Hanım Kadın Mezarları, Konya'nın Seydişehir İlçesi'nde Değirmenci Camii'nin doğu duvarının hemen yanındadır.

4 Haziran 2022 Cumartesi

Herkus'un Müjdesi Altındaki Müjde

Dâniyâl Aleyhisselâm Makâm-ı Şerîf Camii, Tarsus, Mersin
Herkus'un Müjdesi Altındaki Müjde
Yüce Peygamberimiz Sallalahü Aleyhi ve Sellem Efendimiz’in: "Her kim Daniyal'a delalet ederse onu cennetle müjdeleyin", emrini yerine getirmeyi Hz.Ömer (Radıyallâhü Anh) ne kadar önemsemiştirki, bu hadisi bildirerek onu sen müjdele dememiş, Herkus'u bana gönder, Rasûlüllah Sallalahü Aleyhi ve Sellem Efendimiz: "Her kim Daniyal'e delalet ederse (yani onun yerini gösterir, şahsını tanıtırsa) onu cennetle müjdeleyin", buyurmuşlardır. 
"Onu bana gönder O 'nu bizzat cennetle ben müjdeleyeceğim "demiştir.

3 Haziran 2022 Cuma

Ulu (Sivâsî Hatun) Camii'nin Tarihçesi, Develi, Kayseri

Ulu (Sivâsî Hatun) Camii, Develi, Kayseri

Ulu (Sivasi Hatun) Camii, Kayseri'nin Develi ilçesi, Eski Develi’de bulunmaktadır.
Cami, kitabesinden öğrenildiğine göre; IV.Kılıçarslan’ın oğlu III.Keykavus zamanında 1281 yılında yapılmıştır.
Kitabenin mealen manası şöyledir:

1 Haziran 2022 Çarşamba

Küpe Camii, Seydişehir, Konya

Küpe Camii, Seydişehir, Konya
Küpe Camii, Konya'nın Seydişehir İlçesi Stat Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi üzerinde bulunmaktadır.
1984 yılında inşa edilmiştir.
Caminin altında kadınlara mahsus Kur'an Kursu yer almaktadır.

Rıza Hasan Camii, Aksaray

 Rıza Hasan Camii, Aksaray
Rıza Hasan Camii, Aksaray'da Sofular Mahallesi'nde tarihi Başköprü'nün yanında yer almaktadır.
Eski cami ise 1519 yılında II.Bâyezîd zamanında Mahmut oğlu Hacı Hasan tarafından yaptırılmıştır. 
Cami, Vakıflar tarafından yeniden tamir edilmiştir.
 
Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme’sinde Aksaray şehrini anlatırken şairi doğrudan zikretmemekle birlikte, Hasan Rızâyî’nin yaptırdığı tahmin edilen ve şu an Rıza Hasan Camii olarak bilinen el-Hac Seyyid Hasan Efendi Câmii’ni, “Başköprü yakınlarında, gönle ferahlık veren, şirin bir cami” olarak vasıflandırır.

Eyüp Sultan Camii'nin Fotoğrafları, Selçuklu, Konya

Eyüp Sultan Camii, Selçuklu, Konya