23 Ağustos 2014 Cumartesi

Cuma Camii, Tebriz, İran

 Cuma Camii, Tebriz, İran
Cuma Mescidi , İran'ın Tebriz kentinde tarihi önemi olan bir camidir.
Tebriz kent merkezinde, Mutahhari caddesi üzerindeki yapı Tebriz Meşrutiyet Binası ve Tebriz Çarşısı'nın karşısındadır. 
Aslen Tebriz Çarşısı'nın müştemilatı ve ona bağlı bir camii olarak düşünülebilir. 

16 Ağustos 2014 Cumartesi

HACI BAYRAM-I VELÎ CAMİİ VE TÜRBESİ, ALTINDAĞ, ANKARA

HACI BAYRAM-I VELÎ CAMİİ VE TÜRBESİ, ALTINDAĞ, ANKARA
  1. Cami İle İlgili Genel Bilgiler
  2. Caminin Mihrabı
  3. Caminin Minberi
  4. Caminin Minaresi

Hacı Bayram-ı Velî Türbesi, Altındağ, Ankara

 Hacı Bayram-ı Velî Türbesi, Altındağ, Ankara
Hacı Bayram-ı Veli Camii’nin güney duvarına bitişik olan türbe, Hacı Bayram-ı Veli’nin öldüğü yıl olan H.833/ M.1429-30 yılında yapılmıştır.
Kare planlı ve kubbeli bir yapı olan türbenin güneyinde Fazıl Paşa türbesi, batısında cami avlusu yer almaktadır.

Hacı Bayram-ı Veli Camii'nin Minberi, Altındağ, Ankara

Hacı Bayram-ı Veli Camii'nin Minberi
18.Yüzyıla ait Hacı Bayram-ı Veli Camii ‘nin taklit kündakari tekniği ile yapılmış ahşap minberinin üzeri de kalemişi nakışlarla defalarca boyanmıştır.
Minberin Ajurlu olarak işlenmiş merdiven korkuluklarının alt kısmındaki aynalıklar, oniki kollu yıldızlar ile aralarında kalan çokgenlerin birbirlerine ince çıtalarla birleştirilmeleriyle meydana gelmiştir.

Hacı Bayram-ı Veli Camii'nin Minaresi, Altındağ, Ankara

 Hacı Bayram-ı Veli Camii'nin Minaresi
Hacı Bayram-ı Veli Camii minaresi, caminin güneydoğu cephesine bitişik olan Hacı Bayram-ı Veli Türbesinin güney doğu köşesi ile organik bir bütünlük göstermektedir.
Minare çoğunlukla Sultan camilerinde veya hanedan üyelerinin yaptırdığı camilerde olduğu gibi iki şerefelidir.
Bunun açıklaması Hacı Bayram-ı Veli’ye duyulan saygı olmalıdır.

Hacı Bayram-ı Veli Camii'nin Mihrabı, Altındağ, Ankara

 Hacı Bayram-ı Veli Camii'nin Mihrab ve Minberi
Erken Osmanlı sanatının en güzel örneklerini yansıtan ahşap mihrabı XVII.yüzyıl sonunda Nakkaş Mustafa tarafından yapılmıştır.
Kütahya çinileri ile bezelidir.
Kalıplama tekniği ile yapılmış olan stalaktit alçı mihrap, duvarın 1/3’ünü kaplar.
Form ve boyut olarak Ankara Aslanhane Camii mihrabını, malzeme olarak diğer 17. ve 18. yüzyıl Ankara mescidlerini hatırlatır.

Hacı Bayram Veli (1352-1429) Kimdir?

 Hacı Bayram Veli'nin Doğduğu Ev
Hacı Bayram-ı Veli 15.yüzyılda Anadolu Türk Birliğinin yeniden sağlanmasında en az politik ve askeri güçler kadar etkili olan Anadolu sufilerinin en önemlilerinden biridir.
Ankara’nın Solfasol köyünde doğmuştur.
Doğum tarihi kesin olmamakla birlikte kaynaklarda H.753/M.1352-53 yılları olarak belirtilir.
Asıl ismi Numandır.

Hacı Bayram-ı Velî Camii Fotoğrafları, Altındağ, Ankara

Hacı Bayram-ı Velî Camii, Altındağ, Ankara

9 Ağustos 2014 Cumartesi

ARSLANHANE (AHİ ŞERAFEDDİN) CAMİİ, ALTINDAĞ, ANKARA

Arslanhane (Ahi Şerafeddin) Camii'nin Mihrab ve Minberi, Altındağ, Ankara


 Arslanhane (Ahi Şerafeddin) Camii'nin Minberi, Altındağ, Ankara
Arslanhane Camii'nin en ilgi çekici unsurları mihrap ve minberdir.
Doğu, batı ve kuzeyden Selçuklu tarzında oymalarla süslü üç kapı ile girilen camide Ankara camilerinin işçilik yönünden en güzel örneklerinden biri olan ceviz ağacından tarihi mimberi bulunuyor.
Sultan Alaeddin Camii’nde de buna benzer ceviz oymalı bir minber bulunuyor.

Ahi Şerafeddin Türbesi, Altındağ, Ankara

 Ahi Şerafeddin Türbesi, Altındağ, Ankara
Arslanhane Camii müştemilatında Ahi Şerafeddin ismiyle bir türbe bulunuyor.
Türbe, caminin hemen yanında ve kuzeybatısında bulunmaktadır. 
Türbe içerisinde 17 mezar var.
Batıya bakan zaviye kapısının üstü iki sütuna oturan ahşap sundurma ile örtülüdür.

Arslanhane (Ahi Şerafeddin) Camii'nin Ahşap Tavanı, Altındağ, Ankara

Arslanhane (Ahi Şerafeddin) Camii'nin Muhteşem Ahşap Tavanı
Cami tavanı 24 adet direk üzerine konulmuştur, ahşap direk başlıklarında ise Roma dönemine ait korinth üslubunda mermer sütun başlıklar bulunuyor.
Arslanhane benzeri ahşap direkli camiler Türkiye’de 12 adettir.

Ahi Şerafeddin (Arslanhane) Camii Resimleri, Altındağ, Ankara

Ahi Şerafeddin (Arslanhane) Camii, Altındağ, Ankara

Arslanhane (Ahi Şerafeddin) Camii'nin Bahçesindeki Arslan Heykelleri, Altındağ, Ankara


Ahi Şerafeddin Türbesi'nin Duvarındaki Arslan Heykeli, Altındağ, Ankara
Bahçesinde bulunan arslan heykellerinden ve caminin türbe duvarına gömülü bir antik arslan heykelinden dolayı cami, Arslanhane Camii ismini almıştır.