26 Haziran 2021 Cumartesi

Hz.Ebû Bekir es-Sıddîk Mescidi (Yedi Mescidler), Medîne, Suûdî Arabistan

Hz.Ebû Bekir es-Sıddîk Mescidi ve Hz.Ali, 
Hz.Ömer,  Hz.Fâtıma Mescidleri
, Medîne, Suûdî Arabistan
Hz.Ebû Bekir es-Sıddîk Mescidi, Suûdî Arabistan'ın Medîne Şehri'nde Mesâcid-i Seb'a (Yedi Mescidler) bünyesinde Selmân-ı Fârisî Mescidi’nin güneybatısında bulunmaktadır.

Bu küçük mescidin eskiden Hz.Ali b. Ebû Tâlib Mescidi olarak bilindiği, bugün Hz.Ali b.Ebû Tâlib Mescidi olarak bilinen mescidin ise Hz.Ebû Bekir Mescidi olduğu ileri sürülmektedir.

Mescid, Sultan Abdülmecid tarafından Mescid-i Feth ile beraber yeniden inşa ettirdiği tahmin edilmektedir.

Hz.Ebû Bekir es-Sıddîk Mescidi, Hz.Ömer, Fetih ve Hz.Selmân-ı Fârisî Mescidleri

Hz.Ebû Bekir es-Sıddîk Mescidi, Hz.Ömer, Hz.Ali ve Hz.Fâtıma Mescidleri


Hz.Ebû Bekir es-Sıddîk Mescidi, Hz.Ömer,  Hz.Ali, Hz.Fâtıma, Fetih ve Hz.Selmân-ı Fârisî Mescidleri

Mesâcid-i Seb'a (Yedi Mescidler) Bünyesindeki Mescidlerin Konumları

YEDİ MESCİDLER (MESÂCİD-İ SEB’A, HENDEK, AHZÂB) ANA SAYFA

MEDÎNE-İ MÜNEVVERE'DEKİ DİĞER MESCİDLER

SUÛDÎ ARABİSTAN'DAKİ CAMİLER
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder