29 Haziran 2019 Cumartesi

Kürkçü Mescidi, Meram, Konya

Kürkçü Mescidi, Meram, Konya
Kürkçü Mescidi, Konya'nın Merkez Meram İlçesi Şükran Mahallesi Başaralı Caddesi Gürcü Hatun Sokak'ta bulunmaktadır.
Cami küçük ve kare bir plan üzerine inşa edilmiştir.

Aslında mescidin tarihî bir hususiyeti yok sayılsa da cami hakkında bilinenler oldukça farklıdır.
Şimdiki mevcut caminin karşısındaki vakıflar lojmanında bulunduğu ve Bayraklı Cami isimli cami olarak bulunuyordu.
Belli bir müddet sonra Bayraklı Camii, yazlık camii olarak kullanıldı.
Üstü açık olduğundan kışın ihtiyaç olunca, şimdiki mevcut olan 1938 yılında Kürkçü mescidi inşa edildi.
Hacı Mahmut Marangozun himayesinde ve mahalle sakinlerinin yardımları ile inşası başlandı.

1700’lü yıllarda bu civarda Kürkçü dükkanlarının mevcut bulunmasından dolayı, mescide Kürkçü Mescidi denmiştir.
Caminin Mihrabı
Konya’nın ara sokaklarında kalmış bu caminin içindeki dekorları oldukça ilginçtir.
Osmanlı tarihinde ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok başarılı ve meşhur bir hattat olan Hattat Başaralı Zade Fevzi Efendi’nin Konya’daki tek eseri bu camide bulunuyor.
Mihrabın üzerindeki kitabe yazısını yazan Hattat Başaralı Zade Fevzi Efendi, kendi imzasını da aynı güzellikte atmıştır.
Takriben 100 senelik olan bu hattatın Konya’da sadece bu eseri bulunuyor.
Mescidin Tavanı
Bunların yanında bir de caminin tavanı oldukça güzel ve daha önce görülmemiş bir döşeme yöntemiyle yapılmış.
Hacı Mahmut Marangoz lakaplı mahallenin önde gelen ismi Hacı Mahmut, oğullarıyla beraber bu caminin tavanını yapmıştır.
Özel bir teknik ve ustalıkla yapılan tavanda her işleme ayrı ayrı parçalardan oluşuyor.
Birbirine kenetlemeli olan tahta işlemeli parçalar, aynı zamanda renkleri de orijinalliğini kaybetmeden günümüze kadar gelmiş.
Bunların yanında caminin ‘Kürkçü Mescidi’ yazan tabelası da takriben 100 senenin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.
Bunların yanında Kürkçü Mescidi, 2001 yılında Selimiye Vakfı tarafından, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden izin alınmadan tadailatı ve bakımı yapılmış.
Durumun öğrenen müdürlük yetkilileri, caminin tadilatını durdurmuş ve orijinalliğinin kaybolmasına mani olmuşlardır.
Mescidin Girişi
Son zamanlarda mescidin batı tarafına bazı ilâveler yapılmıştır.
Mescidin köşesinde ve kaldırımın kenarında orijinal bir sadaka taşı bulunmaktadır.
Taşın alt tarafı kısmen kaldırım betonu içerisinde kalmıştır.

Kürkçü Mahallesi’nin Son Durumu 
Kürkçü Mahallesi yarım asır önce evlerle dolu iken şimdi bunların yerini tamamen iş yerleri aldı.
Buradaki binalar, 1950 yılından bu tarafa en az üç kere yıkılıp yeniden yapıldı.
Mahallede başka bir tarihî yapı ve eğitim kurumu da mevcut değildir.
Bugün tamamen iş yerine çevrilen PTT merkez Binası’nın güney tarafı tamamen ve boydan boya küçük avlulu tipik Konya evleri ile dolu idi.
Sokağın bir başında büyükçe ahşap bir Ziraat Bankası’nın arkasında Ziya Gökalp Sokağı’nın köşesinde de Konya milletvekili Selçuk Aytan’ın babasının evi bulunuyordu.
Kalecik Mahallesi’ne dahil olan bu sokağın devamından itibaren de Kürkçü Mahallesi başlıyordu.
Bugünkü Meram Müftülüğünün Köşesinde de Camcı Abbas Kirpik’in evi bulunuyordu.
Bu ev de İplikçi Camii’nin çevresi açılırken yıkıldı.
Bugünkü Başaralı Caddesi’nin bulunduğu caddenin yerinde eskiden dar bir sokak vardı.
Bu sokak da, vaktiyle karşılıklı tipik Konya evleri ile dolu idi.
Yerlerine sonradan iş yerleri yapıldı.
Caddenin kuzey tarafı ise otopark haline getirildi.
Ve cadde genişletildi.
Bundan elli yıl kadar evvel, tekel binasının doğusundan Asri Cami’ye giren sokağın sol köşesinde Alâeddin Palas adında bir otel, altında da Ağazade Eczacı Adnan Koçbeker’in eczanesi bulunuyordu.
Yakın bir zamanda bu bina yıkılarak yerine bugünkü iki katlı işyeri inşa edildi.
Mahallede en büyük ticari bina, Rampalı Çarşı’dır.
Çarşı yapılmadan evvel, yerinde bahçeli ev ve dükkânlar bulunuyordu.
Rampalı Çarşı, 273 adada, 25-28 nolu parseller üzerine inşa edildi.
Çarşının batı köşesinde bir zamanlar Ahmet Manav’ın pastanesi, kuzey köşesinde de İzmir Pazarı Mustafa Bey’in halen mevcut olan binası inşa edildi.
2009 yılında mahallelerle ilgili olarak yapılan bir değişiklikle Kürkçü Mahallesi çevresindeki mahallelerle birlikte, şimdi Kentsel dönüşüm projesi dahilinde tarihi değeri olmayan binalar yıkılarak şehre yeni bir ivme kazandırılması amaçlanıyor.
Bu mahallede bulunan camilerin ve tarihi eserlerin, kentsel dönüşüm projeleriyle yeniden tamir ve restoresi yapılacaktır.
Mescidin Köşesindeki Sadaka Taşı

Mescidin Tavanı

Mihrab ve Minberin İkinci Kattan Görünümü

Kadınlar Mahfili
Mihrabın Üzerindeki Yazı

Kürkçü Mescidi, Meram, Konya

Kürkçü Mescidi, Meram, Konya

Kürkçü Mescidi, Meram, Konya

Kürkçü Mescidi, Meram, Konya

Kaynak: http://www.memleket.com.tr/kurkcu-mescidinin-bilinmeyen-yonu-1072753h.htm
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder