21 Ocak 2021 Perşembe

HACI BEKTÂŞ-I VELÎ KÜLLİYESİ, HACIBEKTAŞ, NEVŞEHİR

Hacı Bektâş-ı Velî Külliyesi, Hacıbektaş, Nevşehir
Hacı Bektâş-ı Velî Külliyesi, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesi Bâla Mahallesi, Kayseri Caddesi üzerinde yer almaktadır.
Dergâh, Hacı Bektâş-ı Velî zamanında yapılmış, çilehane (Kızılca Halvet) ve buna ilave edilen binalardan müteşekkildir.

Hacı Bektâş-ı Velî’nin ölümünden sonra Orhan Gazi, I.Murad (Hüdavendigâr), Yıldırım Bâyezîd ve Yavuz Sultan Selim zamanında yapılan ilaverle dergâh genişletilmiş ve XVI.yüzyılda bugünkü konumuna gelmiştir. 

Hacı Bektâş-ı Velî Külliyesi, Hacıbektaş, Nevşehir

Hacı Bektâş-ı Velî’nin Türbesi, Hacı Bektâş-ı Velî’nin oğlu Seyyid Ali Sultan tarafından 1385 yılında yeniden yaptırılmıştır. 
Sultan II. Bâyezîd 1485-1486 yıllarında türbenin çevresini düzenlettirmiş ve kubbesini de kurşunla kaplatmıştır. 
Sultan IV. Mustafa’nın 1807’deki tamiratından sonra Sultan II. Mahmut 1827 yılında türbe dışında kalan bütün binaları yıktırmış ve dergâh avlusunun doğu köşesine cami yaptırmıştır. 
Sultan Abdülaziz İstanbul’dan gönderdiği mimarlar ile Hacı Bektâş-ı Velî Dergâhı Postnişini Ali Celaleddin Çelebi’nin kontrolunda külliyeyi yeni baştan yaptırmış ve türbeleri de tadilattan geçirtmiştir.
Sultan II.Abdülhamid de 1895’te dergâhı tamir ettirmiş, genişletmiş ve bugünkü durumuna gelmesini sağlamışlardır. 

Cumhuriyet döneminde Vakıflar Genel Müdürlüğü 1958 yılında dergâhı restore etmiş, Milli Eğitim Bakanlığı da 16 Ağustos 1964 yılında Hacı Bektaş Veli Müzesi haline getirmiştir.
Hacı Bektâş-ı Velî Külliyesi I.Avlu (Nadar Avlusu), II. Avlu (Dergâh Avlusu) ve III. Avlu çevresindeki eserlerden meydana gelmiştir. 

        Külliyeyi Meydana Getiren Diğer Unsurlar

 1. Kadıncık Ana Evi (Balım Sultan Türbesi)
 2. Tekke Camii
 3. Pir Evi
 4. I.Avlu (Nadar Avlusu)
 5. II.Avlu (Dergâh Avlusu)
 6. III.Avlu 
 7. Aş Evi (Baba Köşkü)
 8. Aslanlı Çeşme
 9. Kiler Evi
 10. Meydan Evi
 11. Mihman Evi
 12. Çilehâne
 13. Kırklar Meydanı
 14. Güvenç Abdal TürbesiHACI BEKTÂŞ-I VELÎ KÜLLİYESİ ANA SAYFA

HACIBEKTAŞ'TAKİ DİĞER CAMİLER

 NEVŞEHİR'DEKİ CAMİLERHiç yorum yok:

Yorum Gönder