20 Ocak 2021 Çarşamba

Ulu Camii, Hasankeyf, Batman

Ulu Camii, Batman'ın Hasankeyf İlçesi'nde bulunmaktadır.
Caminin ne zaman yapıldığını belirten bir kitabesi günümüze ulaşamamıştır. 
Ancak, XII.yüzyılın başlarında Mezopotamya bölgesine hakim olan Artuklular zamanında (1101-1232) yapılan Mardin, Dunaysir (Kızıltepe) ve Manyafarikin (Silvan) Ulu Camileri gibi eserlerin bir devamıdır. 
Kalenin en yüksek noktasında bulunan bu cami Eyyubiler döneminden kalmıştır.
Hasankeyf Ulu Camii'nin silindirik gövdesinin alt kısmı ile kaidesi kalabilmiş minaresindeki 1327, eyvandaki 1394 ve minberdeki 1396 tarihlerini veren kitabe bulunmaktadır. 
Burada kazı yapan Prof.Dr.M.Oluş Arık’a göre bu kitabelerin Eyyubilerin (1232-1524) Hasankeyf’te yapmış oldukları tadilatlar esnasında konulmuştur. 
Oluş Arık bu kitabelerin hiç birisinin ilk yapılış tarihine ait olduğunu düşünmemektedir.

Ulu Camii, Büyük Saray höyüğü ile iç içe olacak kadar yakın ve karışık bir konumdadır. 
Buradaki sarayın Ulu Caminin ve çevresinde yapılacak kazılar bu eserin ne zaman yapıldığı konusunda bir açıklık getirecektir. 
Bununla beraber caminin bugünkü bulgulara göre XIV.yüzyılın ilk yarısında yapılmış olabileceği sanılmaktadır.

Ulu Caminin güneybatısında çukurlaşan arazide, caminin altındaki mağara ve kayalarla kaynaşmış eski eserler ve kalıntılar da görülmektedir. 
Bu kalıntıların, bir avlu etrafında toplanan caminin müştemilat eserleri olması da muhtemeldir. 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder