31 Ocak 2021 Pazar

Taşkale (Kale) Camii, Vezirköprü, Samsun

Taşkale (Kale) Camii, Samsun'un Vezirköprü İlçesi, Mehmet Paşa Mahallesi’nde yer almaktadır.
Cami, yanındaki hamam ile beraber Köprülü Mehmet Paşa’nın eşi Ayşe Sultan tarafından 1659 yılında yaptırılmıştır.
Günümüze özgünlüğünü koruyarak gelen cami, kesme taştan kare planlıdır.
İbadet mekânının üzerini sekizgen yüksek kasnaklı basık bir kubbe örtmektedir. 
Caminin önünde birbirlerine yuvarlak kemerlerle bağlanmış dört sütunun taşıdığı üç bölümlü bir son cemaat mahalli bulunmaktadır. 
Kemerlerin üzerindeki duvarlar iki renkli taşların alternatifli olarak sıralanmasıyla gösterişli bir konuma getirilmiştir. 
Son cemaat mahalli 1945 yılından sonra camekânla kapatılmıştır. 
Giriş kapısının sağında minareye açılan bir kapı, solunda da kadınlar mahfiline çıkan bir dehliz bulunmaktadır.

İbadet mekânındaki mihrap yedi köşeli olup mukarnas dolguludur. 
Günümüzde yağlı boya ile boyanmış mihrabın altındaki izlerden orijinal mihrabın bezemeli olduğu anlaşılmaktadır. 
Geç devir işçiliği göstermesine rağmen mihrap ağaç işçiliğinin güzel örneklerinden olup yan yüzeyler bitkisel ve geometrik bezemelerle kaplanmıştır. 
Kıvrık dallar, çiçekler, baklava motifleri sık sık kullanılmıştır. 
Son cemaat mahallinden çıkılan minare dikdörtgen taş kaide üzerine yuvarlık gövdeli ve tek şerefelidir.
Günümüze gelen minare 1945 depreminden sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yeniden yapılmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder