26 Ocak 2021 Salı

Tunca Kasabası Camii, Ardeşen, Rize

Tunca Kasabası Camii, Rize'nin Ardeşen İlçesi'ne bağlı Tunca Kasabası’nda yer almaktadır.
Caminin inşası ile alakalı muhtelif kitabeler bulunmaktadır. 
Caminin kuzey cephesindeki kitabelerin birisinde İmam Abdülvâhid İbni Salih tarafından h.1320 (1902) yılında yaptırıldığı yazılıdır. 
Aynı yerdeki bir başka kitabede vakıf sahibi olarak Alemdarzade Ahmet ve 1320 (1902) tarihi yazılıdır. 
Bu kişinin caminin taşını sağlayan kişi olduğu Prof. Dr. Haşim Karpuz’dan öğrenilmiştir. 
Aynı yerde caminin ustasının Mapavrili Selimzade Hüseyin İbni Ali Rıza olduğu yazılıdır. 
Caminin mihrabının yanındaki kitabe ise okunamamıştır.

Cami meyilli bir arazide, kesme taştan dikdörtgen planlı olarak yapılmış, üzeri kırma bir çatı ile örtülmüştür. 

Arazi konumundan ötürü alt kata medrese olduğu söylenen bir bölüm eklenmiştir. 
Son cemaat mahalli olmayan camiye kuzey cephesinin ortasından ve kuzey batıdaki bir kapıdan girilmektedir. 
İbadet mekânı düz lentolu iki sıra pencere ile aydınlatılmıştır. 
Caminin taş mihrabı sade bordürlerle çevrilmiştir. Minber ahşaptır ve yüzeyi bütünüyle barok karakterli bölgesel motiflerle süslenmiştir. 
Bitkisel motiflerle süslü minberin boş kalan yüzeyleri S ve C kıvrımları ile süslenmiştir. 
Barok üsluptaki bezemeler yerel ustalar eliyle kendine özgün bir konum kazanmıştır.

ARDEŞEN'DEKİ DİĞER CAMİLER

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder