19 Ocak 2021 Salı

Aşağı Çamlıca Köyü Camii, Çamlıhemşin, Rize

Aşağı Çamlıca Köyü Camii, Rize'nin Çamlıhemşin İlçesi'ne bağlı Aşağı Çamlıca Köyü’nde yer almaktadır.
Caminin kitabesi günümüze gelemediğinden ve vakıf kayıtlarında onunla ilgili bir kayda rastlanmadığından inşa tarihi kesinlik kazanamamıştır. Bununla beraber, mimarî üslubu ve çevresindeki diğer camilerle mukayese edildiğinde XIX. yüzyılın ortalarında yapıldığı sanılmaktadır.
Cami kesme taştan 7.10x8.50 m. ölçüsünde dikdörtgen planlı, iki katlı bir camidir.

Üzeri kırma çatı ile örtülmüştür. 
Bu caminin de zemin katının medrese olarak yapıldığı sanılmaktadır. 
Zemin katına kuzeydoğu köşesindeki bir kapıdan girilmektedir. 
Ancak bu bölüm muhtelif yıllarda değişikliğe uğramıştır. 
Yalnızca batı duvarlarında ilk yapılışından bir ocak kalmıştır. 
İbadet mekânının ahşap döşemesi de yakın tarihlerde betonarme olarak değiştirilmiştir. 
Bugün ibadet mekânına yüksek bir merdivenle çıkılmaktadır.
Giriş kapısı basık kemerli bir kapıdır. İç mekân güney ve doğu yönündeki pencerelerle aydınlatılmıştır.

Mihrap taştan olup çevresi kalem işleri ile bezenmiş, yer yer yazı kompozisyonlarına yer verilmiştir. 
Minberi çok iyi bir ahşap işçiliği göstermektedir. 
Minberin yan korkuluklarında bir daireden çıkan S ve C kıvrımlı motifler dikkati çekmektedir. 
Minberdeki tüm bezemelerde barok üslup kendini göstermektedir. 

ÇAMLIHEMŞİN'DEKİ DİĞER CAMİLER

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder