21 Ocak 2021 Perşembe

Hatuniye (Meydan) Camii, Tokat

Hatuniye (Meydan) Camii, Tokat'ın Meydan Mahallesi’nde yer almaktadır.
Cami, kitabesinden öğrenildiğine göre, Sultan II.Bâyezîd, annesi Gülbahar Hatun için 1484 yılında cami, medrese, imaret ve sonradan da bunlara eklenen hazire ile birlikte bir Külliye olarak yaptırmıştır. 
Sultan II. Bâyezîd aynı zamanda bu külliye ile ilgili olarak 21 Zilhicce 898 (4 Eylül 1493) tarihli bir de vakfiye düzenlemiştir. 
Bu vakfiyede de külliyenin cami, medrese, matbah (mutfak), mahzen, kiler, yemekhane, odunluk, ahır ve helâdan meydana geldiğini belirtmiştir. 
Külliyeden cami 1939 ve 1493 yıllarında depremden hasar görmüş, 1953 ve 1955 yıllarında da  tadilattan geçirilmiştir.
Külliyenin merkezini oluşturan cami, halk arasında “Meydan”, “Zincirli”, “Hatuniye” ve Gülbahar Hatun” isimleri ile de tanınmıştır. 
Evliya Çelebi bu camiden, Pazar Meydanındaki Zincirli Cami olarak söz etmiştir.

Cami, plan şekli olarak da zaviyeli, ters T, tabhaneli camiler grubundandır. 
Kesme taştan yapılan bu caminin son cemaat yeri yuvarlak kemerlerle birbirine bağlanmış altı yuvarlak sütunun oluşturduğu beş bölümlüdür. 
Her bölümün üzeri de birer kubbe ile örtülüdür. 
İbadet mekânının giriş kapısı üzerinde H.890 (1484) tarihli caminin inşa kitabesi bulunmaktadır. 
Giriş kapısı mukarnas kavsaralı olup silmelerle hareketlendirilmiştir. 
Dikdörtgen söveli kapının mermerden kilit taşları iki renklidir. 
Giriş nişinin iki yanına birer mihrabiye yerleştirilmiştir.

Son cemaat mahallinden içerisine girilen ibadet mekânı kare planlı olup, üzeri dört kemerle taşınan sekizgen kasnaklı bir kubbe ile örtülmüştür. 
Kubbeye pandantiflerle geçilmektedir. 
İbadet mekânının doğu ve batısındaki küçük kapılarla yan kanatlara geçilmektedir. 
Yan bölümlerin içerisinde ocak ve duvar nişleri bulunmaktadır ve üzerleri kubbe ile örtülüdür.

Mihrap mermerden, minber ise ahşaptan yapılmıştır. 
Girişin yanından çıkılan bir merdivenle de ikinci kattaki kadınlar mahfiline ulaşılmaktadır. 
Caminin kesme taştan sekiz cepheli kaide üzerinde, çokgen gövdeli, altı stalaktitli tek şerefeli minaresi bulunmaktadır.
Caminin avlusunda bir de şadırvan bulunmaktadır. 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder