25 Ocak 2021 Pazartesi

Nimetullah (Ak) Camii, Eyyûbiye, Şanlıurfa

Nimetullah (Ak) Camii, Şanlıurfa'nın Merkez Eyyûbiye İlçesi, Nimetullah Mahallesi’nde yer almaktadır.
Caminin inşa kitabesi günümüze gelememiştir. 
Bu yüzden inşa tarihi kesinlik kazanamamıştır. 
Mamafih bazı kaynaklara istinaden Urfa Sancak Beylerinden Nimetullah Bey tarafından 1500 yıllarında yaptırıldığı sanılmaktadır. 
Cami, Nimetullah Bey’in soyundan Nimetullah bin Asker tarafından 1722 yılında tamir edilmiştir.

Cami geniş bir avlu içerisinde olup, bu avluya batı ve güney yönündeki kapılardan girilmektedir.
Avlunun çevresinde medrese odaları ile kuzeyinde Nimetullah Bey (1521) ile Ali Bey İbn-i Lütfi Bey’in (1594) türbesi bulunmaktadır.

Caminin önünde birbirlerine yuvarlak kemerlerle bağlı altı sütunun taşıdığı beş bölümlü bir son cemaat mahalli  bulunmaktadır. 
Bunun ortadaki bölümü kubbeli, yanlardaki bölümleri de çapraz tonozludur. 
Giriş kapısı beş dilimli kemerlidir. 
Abidevi bir görünümü vardır. 
Girişin her iki yanında küçük mihraplar ve pencereler sıralanmıştır.

Plan düzeni Edirne Üç Şerefeli Cami’nin planına benzemektedir. 
Kesme taştan altıgen dayanaklı plan şemasına göre yapılmıştır. 
İbadet mekânını örten kubbe kuzey ve güney yönünde duvarlara, doğu ve batıda da birer payeye oturmaktadır. 
Kubbe yanlara doğru ikişer küçük kubbe ile genişletilmiştir.
Giriş kapısının ekseninde bulunan mihrap iç içe geçmiş sekizgen geometrik kompozisyonlardan meydana gelmiştir. 
Üzeri mukarnaslı olarak sonuçlanan mihrabın çevresinde yine mukarnaslı bir friz dolaşmaktadır. 
Bu mihrabın bir benzeri Şanlıurfa’daki Yusuf Paşa ve Hizanoğlu camilerinde de görülmektedir.

Caminin kuzeybatı köşesindeki minaresi kesme taş kaideli, silindirik gövdeli ve tek şerefelidir.
Urfa minareleri arasında en yüksek bir örnek olan bu minarenin gövdesi biri burma, diğeri de yatay olmak üzere frizlerle üç bölüme ayrılmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder