30 Ocak 2021 Cumartesi

Ekşioğlu Camii, Ardeşen, Rize

Ekşioğlu Camii,Rize'nin Ardeşen İlçesi Çifte Kavak Mahallesi'nde yer almaktadır.
Cami, Ekşioğlu Hacı Mustafa Efendi tarafından yaptırılmıştır.
1869 yılında yenilenmiş ve yakın tarihlerde de caminin kuzeyine yeni bir bölüm eklenmiştir.

Cami kesme ve moloz taştan dikdörtgen planlı olup, üzeri kırma çatı ile örtülmüştür. 
İbadet mekânı her cephede altlı üstlü ikişer pencere ile aydınlatılmıştır. 
Mihrp ve minberi oldukça sade olup her hangi bir özellik göstermemektedir. 
Mihrap üzerine onarım kitabesi yerleştirilmiştir. 

 
Prof.Dr. Haşim Karpuz’dan aldığımız bu kitabe:

Ashabu’l hayrât ve’l-hasenât
Ashabû’r-refi ve’d-decerât
Evvelâ inşa iden Ekşizade HacıMustafa
Me’vası olsun cennet-i ba kemâl-i pür-safa
Sâniyen tecdid idenler bu cami-i şerif sa’id
Sâniyen tecdid idenler bu cami-i şerif sa’id
Dünyevi her rûz’id uhrevi eylesun azabdan baid
Gerek tab gerek nakd-i zaman ile idenler kâr
İlâhi sen afu it cümle günahın kalmasın misl-i gubâr
Hulusâne kim hizmet ider ise heme-i an
Du cihanda elem û kederden olsun hıfz u emân
Hitam-pezir olmuşdur seksen altı senesi
Mubarekşehr-i Ramazan sene 1286
.

Caminin kuzeybatısında kesme taş kaide üzerine yuvarlak gövdeli tek şerefeli bir minaresi bulunmaktadır. 
Caminin mimari yönden bir özelliği bulunmamaktadır.

ARDEŞEN'DEKİ DİĞER CAMİLER

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder