28 Ocak 2021 Perşembe

Ölçek Köyü Camii, Ardahan

Ölçek Köyü Camii, Ardahan’ın 15 km.doğusundaki Ölçek Köyü’nde yer almaktadır.
Cami 1895 yılında yaptırılmıştır. 
Kitabesi günümüze gelmediğinden banisinin ismi bilinmemektedir.
Dikdörtgen planlı caminin önüne kapalı bir son cemaat mahalli eklenmiştir.
İbadet mekanı dört ahşap sütunun taşıdığı kırma bir çatı ile örtülmüştür.
Kuzey yönündeki ahşap sütunların taşıdığı kadınlar mahfilinin korkulukları, sütun başlıkları ahşap işçiliği yönünden son derece önemlidir.
İç mekan beş pencere ile aydınlatılmıştır.
İbadet mekanı içten kubbe ile örtülüdür.

Caminin kuzeydoğu ve kuzeybatı köşelerine iki minare eklenmiştir.
Kuzeydoğu köşesindeki minare ahşaptan yapılmış orijinal minaredir.
Diğer minare caminin son tadilatı esnasında taştan yapılmıştır.
Biri ahşap, diğeri taştan olan iki minare camiye uyumsuz bir görüntü vermektedir.
Caminin önünde bir mezar ve doğusunda da bir haziresi bulunmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder