22 Ocak 2021 Cuma

Narıncı Camii, Eyyûbiye, Şanlıurfa

Narıncı Camii, Şanlıurfa'nın Merkez Eyyûbiye İlçesi, Narıncı Mahallesi, Akarbaşı Mevkii’nde yer almaktadır.
Caminin kitabesi bulunmadığından inşa tarihi kesinlik kazanamamıştır. 
Bununla beraber, Divan Efendisi Abdurrahman Efendi İbn-i Süleyman Efendi’nin 1714 tarihli vakfiyesi ile El Hac Ali İbn-i Mehmet’in 1718 tarihli vakfiyelerinde bu caminin ismi geçmektedir. 
Bu durumda caminin XVIII.yüzyılda var olduğu anlaşılmaktadır. 
Ayrıca caminin kuzey cephesindeki Şair Sakıp tarafından yazılmış bir kitabede Müşir Hafız Muhammed Paşa tarafından H.1255/M.1839 yılında tadilattan geçirildiği yazılıdır.

Cami kemse taştan, dikdörtgen planlıdır. 
Son cemaat mahalli sonraki yıllarda ibadet mekânına katılmıştır. 
İbadet mekânındaki taş mihrap bezemesizdir. 
Cami içerisinde de herhangi bir bezemeye rastlanmamaktadır. 
Taş kaideli, yuvarlak gövdeli minaresi ile avlu kapıları yakın tarihlerde yenilenmiştir.

MERKEZ EYYÛBİYE'DEKİ DİĞER CAMİLER

ŞANLIURFA'DAKİ CAMİLER

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder