20 Ocak 2021 Çarşamba

Kıbleteyn Mescidi (Mescid-i Kıbleteyn), Medîne, Suûdî Arabistan

Mescid-i Kıbleteyn, Medîne, Suûdî Arabistan
Mescid-i Kıbleteyn (مسجد القبلتين), Suûdî Arabistan’ın Medîne şehrinde,Medine’nin kuzeybatısındaki Vebere Harresinde, Hâlid bin Velîd Caddesi üzerinde, Mescid-i Nebevî’nin 5 km. uzağında yer almaktadır.
Mescid, içinde bulunduğu bölgeden dolayı Benî Selime Mescidi idi.Kıblenin bu mescidde değişmesinden dolayı Kıbleteyn Mescidi olarak zikrolunmaya başlanmıştır.
Ömer b. Abdülazîz, Medine valiliği esnasında Mescid-i Kıbleteyn de dahil olmak üzere Resûlullah’ın namaz kıldığı bütün mescidleri yenilemiştir.
Mescidin Mihrâb ve Minberi
Memlük Sultanı Kayıtbay zamanında Medine bina emini olan Şâhin el-Cemâlî 893 (1488) yılında Mescid-i Kıbleteyn’in tavanını yeniletirken avlusunu da bir duvarla çevirtmiştir.
Ömer b. Abdülazîz’den sonraki ilk ciddi imar Kanûnî Sultan Süleyman devrinde 950’de (1543-44) gerçekleşmiştir.
Bu devirde cami, iki kıblesinde de yer alan revaklarla beraber 425 m2’lik bir alan kaplıyordu ve üzeri ahşap bir çatıyla örtülmüştü.
Mescidin Eski Bir Fotoğrafı
1073’te (1662) Medine’yi ziyaret eden Faslı âlim ve seyyah Ayyâşî’nin Mescid-i Kıbleteyn’in, etrafında yapı bulunmayan, bağ ve bahçeler içerisinde mâmur bir cami olduğunu söylemesi, Kanûnî devrinde (1520-1566) yapılan yenilemenin henüz korunduğunu göstermektedir.
İbrâhim Rifat Paşa, 1901 yılındaki Hicaz seyahati esnasında caminin harap vaziyette olduğunu bildirir.

En son 1987’de Suûdî hükümeti tarafından genişletilerek tamir ettirilen Mescid-i Kıbleteyn 3920 m2’lik alana sahip büyük bir camidir.
Kıbleteyn Mescidi (Mescid-i Kıbleteyn), Medine, Suudi Arabistan
Bu yenileme esnasında Kâbe kıblesine mihrap, Kudüs tarafına ise Bakara sûresinin 144. âyetiyle Türkçe, Farsça, Urduca, İngilizce ve Fransızca meâlinin yazıldığı bir pano konulmuştu.
Pano daha sonra kaldırılmıştır.
Tuğla kullanılarak yapılan bina tamamen granit kaplamadır ve kıble yönündeki iki köşesinde birer minare bulunmaktadır.

Üzeri 8,7 m. çapında ve 8,18 m. yüksekliğinde iki kubbe ile örtülü olan harimin içi modern tarzda süsleme motifleriyle ve Türk hattatlarından Hasan Çelebi’nin yazdığı celî sülüs ve kûfî hatlarla bezenmiştir.

Bu camii ziyaret edilerek iki veya dört rekat Tahiyyet’ül-Mescid namazı kılınması ve dua edilmesi güzel olur.
Kıbleteyn Mescidi (Mescid-i Kıbleteyn), Medine, Suudi Arabistan


Kaynak:
https://islamansiklopedisi.org.tr/mescid-i-kibleteyn


MEDÎNE-İ MÜNEVVERE'DEKİ DİĞER CAMİLER

MESCİD-İ NEBEVÎ


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder