27 Ocak 2021 Çarşamba

Rıdvaniye (Rızvaniye) Camii, Eyyûbiye, Şanlıurfa

Rıdvaniye (Rızvaniye) Camii, Şanlıurfa'nın Merkez Eyyûbiye İlçesi, Gölbaşı Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Cami, Halil’ür Rahman Külliyesi’nin bölümlerinden biridir.
Rakka Valisi Rıdvan Ahmet Paşa tarafından H.1129/M.1717 yılında yaptırılmıştır.

Rıdvaniye Camii halk arasında Zulmiye Camii ismiyle tanınmıştır. 
Bu cami kesme taştan, dikdörtgen planlı bir plan düzeninde olup, ortadaki daha büyük olmak üzere üç kubbe ile üzeri örtülmüştür. 
Caminin girişinde üç bölümlü, üç kubbeli bir son cemaat mahalli, doğusunda da tek şerefeli minaresi bulunmaktadır. 
Son cemaat mahallinin üç kubbesinden ortadaki daha büyük olup, yanlardaki kubbeler yarım tonozlarla genişletilmiştir.

İki renkli taşların alternatifli dizilmesi ile hareketlendirilen basık kemerli bir kapı ile ibadet mekânına girilmektedir. 
İbadet mekânı yarım payelerle üç sahna ayrılmıştır ve bunlardan orta bölüm kare, yan bölümler ise dikdörtgen planlıdır. 
Bu bölümlerin üzeri kubbelerle örtülmüştür.

Ahşap kanatlı giriş kapısı çağının en güzel geçme ve kakma tekniğinde yapılmıştır. 
Üzeri bitki motifleri ile bezenmiştir. 
Ayrıca kartuşlar içerisinde on beş beyitlik tarih manzumesini Urfalı Şair Nabi yazmıştır. 
Köşeli bir niş şeklinde, yarım kubbeli mihrap, siyah beyaz iki renkli taştan yapılmıştır. 
Minber balkon şeklinde olup, duvar içerisindeki taş bir merdivenle çıkılmaktadır. 
İbadet mekânı her cephede açılmış pencerelerle oldukça aydınlıktır.
Taş kaide üzerine sekizgen gövdeli minaresi mukarnaslı şerefesi ile dikkati çekmektedir. 

MERKEZ EYYÛBİYE'DEKİ DİĞER CAMİLER

ŞANLIURFA'DAKİ CAMİLER

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder