28 Nisan 2021 Çarşamba

Hacı Bektâş-ı Velî Külliyesi'ndeki Aş Evi (Aş Evi Baba Köşkü), Hacıbektaş, Nevşehir

Aş Evi
Hacı Bektâş-ı Velî Dergâhı’nın en mühim kısmını oluşturan Aş Evi’ne iki kanatlı geniş bir kapıdan girilmektedir. 
İki koridordan geçildikten sonra asıl Aş Evinin bulunduğu mekâna girilir. 

Buradaki birinci koridorun sağ tarafındaki küçük odada Aş Evi Babasının mezarı bulunmaktadır. 
İkinci koridorun kapısı üzerinde 1560 tarihli bir kitabe bulunmaktadır. 
İkinci koridorun sağında Aş Evi Babasının odasına açılan pencere, solunda da Kiler Odası, etlerin soğutulduğu dolabın bulunduğu bölüm vardır.
Aşçı Baba Türbesi
Aş Evinin ana salonuna kemerli bir kapıdan girilir ve bu salon kuzey ve güney duvarlarına dayalı büyük bir kemerle ortadan ikiye ayrılmıştır. 
Salonun tam orta yerinde etlerin doğrandığı ve yağların süzüldüğü taş bulunmaktadır. 
Güney, kuzey ve doğu duvarlarında yemeklerin pişirildiği irili ufaklı altı büyük ocak vardır.
Giriş kapısının eksenindeki büyük ocak üzerinde de Bektaşiliğe gönül verenler ile Yeniçeri Ocağı’nca kutsal sayılan Kara Kazan bulunmaktadır. 
Kara Kazan altı büyük parça dövme bakırın birleştirilmesi ile meydana getirilmiştir. 
Gövdesine ikisi büyük, ikisi küçük dört ayrı kulp yerleştirilmiştir. 
Kazanın ağız kenarında “Tamir-i Selanikli El-Hac Hasan Dede sene 1290 te 232” “(Vakf-ı) Hacı Bektaş Veli Yadigâr Sersem Ali” ve “Vakf-ı Sultan Hacı Bektaş Veli Yadigar Sersem Ali” yazısı ile “Vakf-ı Hacı Bektaş Veli… Yadigar… İbrahim Baba 1227” yazılıdır.
Aş Evi salonunun ocakları XIX.yüzyılda yapılmış ve Kuleli Ocak denilen şekildedir. 
Basık kemerli olarak, kesme taştan kapalı ateşlikleri vardır. 
Salonun kuzeybatısında bulaşık yıkama yeri, bunun yanın da et soğutma yeri bulunmaktadır. 
Günümüzde bu salonun güneybatısındaki Aş Evi Babasının odasının ocağı, sofrası ve etnoğrafik eserlerle tamamlanarak teşhir edilmiştir. 
Buraya yerleştirilen vitrinlerle devrine ait eserler sergilenmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder