21 Nisan 2021 Çarşamba

Kadirhâne (Kâdirî Mescidi) Camii, Karaman

Kadirhâne (Kâdirî Mescidi) Camii, Karaman 
Kâdirhâne Camii, Karaman şehir merkezinde, Kirişçi Mahallesi’nde bulunmaktadır. 
Caminin eski ismi Kâdirî Mescidi idi.
Bu cami, günümüzde Kâdirhane Camii olarak anılmaktadır ve kapısının üzerindeki kitabede yazdığına göre cami H.1224/M.1809 veya H.1229/M.1814 yılında yapılmıştır.
Bu kitabeye göre camiyi yaptıran kişi Necip Ağa’dır.
Bu tarihi cami, 1962 yılında beton olarak yeniden inşa edilmiş ve yine aynı yıl büyük bir tamirat geçirmiştir.
Minberin Sağındaki Sandukalar
Minaresi tahtadan yapılmış ve camiye gelir olarak bazı dükkânlar vakfedilmiştir. 
Cami, dikdörtgen planlı, tuğla malzemeli kırma çatılı kiremitle örtülüdür.
Caminin içerisinde minberin sağ tarafında dört tahta sanduka vardır ve burada İbrahim Hakkı Konyalı’ya göre, Abdülkadir Geylânî’nin sancaktarı Açıkbaş Veli, Şeyh Ali Baba, Şeyh Hanefî Baba ve Şeyh Bekir yatmaktadır.
Sapancalı Hüsnü Bey’e göre de türbe derununda “Açıkbaş Veli” ve “Şeyh Hanefi” gibi meşayih medfundur.
Caminin Mihrab ve Minberi
Kadirilik tasavvufî tarikatlardan birisidir. 
Abdülkadir Geylânî Hazretlerini takip edenler tarafından kurulmuş bir tarikattır. 
Karaman’da da bu tarikata mensup insanlar vardı.
Bunlar Yunus Emre Cami’inde zikir yapmaya başlayıp daha sonra Kadirî Camii’ne geçerek zikirlerine orada devam ederlerdi.
Kadiri Mescidi hem Çarşı Caddesi’ne hem de Hocapaşa Sokağı ile Cami Meydanı’na yakın bir konumda idi. 
Çarşı Caddesi ise Kadiri Mescidi’nin güneyinden geçerek doğuda Hocapaşa Sokağı ve Cami Meydanı Caddesi ile buluşmaktaydı 

Sapancalı Hüsnü Bey’e göre Kadiri Dergâhı Karaman’da mevcut Kadiri Tekkeleri arasında en işlek
olan ve dervişleri fazla bir zaviyedir. 
Bu zaviye birkaç defa yanmış ve hayır sahipleri imar ettirmiştir. 
20. yüzyılın başlarında zaviyeyi yeniden imar ve ihya eden Şeyh Hacı Bekir Efendi olmuştur. 
Bu zat vaktiyle tekkeye çok emek sarf ettiği gibi o devirde de hizmetini devam ettirmiştir. 
Zaviye aynı zamanda mescid hizmetini görmekte olup esnaf ekseriya üç vakit namazını (öğlen, ikindi, akşam) burada kılardı.

Kaynak: 1917 TARİHLİ KARAMAN HARİTASI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ isimli çalışma


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder