10 Nisan 2021 Cumartesi

Karabaş Veli (Siyahser Veli Camii) Külliyesi , Karaman

Karabaş Veli Külliyesi (Siyaser Veli Camisi)
 Karabaş Veli (Siyaser Veli Camii) Külliyesi , Karaman
Karaman Siyahser Mahallesi’nde bulunan Karabaş Veli Külliyesi’nin kitabesi günümüze gelemediğinden inşa tarihi kesinlik kazanamamakla beraber, XV.yüzyıl Karamanoğlu dönemi eseri olduğu açıkça görülmektedir. 
Giriş kapısı üzerinde Sultan II.Abdülhamid zamanında tamir edildiğini gösteren bir tuğra bulunmaktadır.

Külliye, iki ayrı bölümden meydana gelmiştir. 
Bunlar cami, imaret, tekke ve türbeden ibarettir. 
Cami kısmı dikdörtgen planlı olup, üçer sütunlu iki dizi ile üç bölüme ayrılmıştır. 
Üzeri düz toprak damla örtülmüştür. 
Mihrap son dönemlerde yenilenmiş olup, oldukça basittir. 
Minberi çürümüş ve yakın tarihlerde kündekâri tekniğinde ahşaptan yeniden yapılmıştır.

Caminin kuzey duvarına bitişik olan imareti üç eyvanlı merkezi kubbeli büyük bir yapıdır. 
Bu kubbeye dıştan sekizgen kasnak, içten de Selçuklu üçgenleri ile geçiş sağlanmıştır. 
Kubbenin altında 12 kenarlı bir şadırvan bulunmaktadır. 
İmaretin eyvanlarının çevresinde irili ufaklı bölümler vardır. 
Bu eyvanlardan birinin altında sivri kemerli bir bodrum; sağ köşedeki iki basamaklı merdivenle de minareye geçilmektedir. 
Caminin minaresi kare kaide üzerinde, yuvarlak gövdeli ve tek şerefelidir. 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder