30 Nisan 2021 Cuma

Eski Cami, Süleymanpaşa, Tekirdağ

Eski Cami, Tekirdağ'ın Merkez Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi’nde yer almaktadır.
Caminin inşa kitabesi günümüze gelemediğinden, inşa tarihi kesinlik kazanamamıştır.
Bugünkü yapı Zahire Nazırı Tekirdağlı Ahmet Ağa tarafından 1830–1831 yıllarında yaptırılmıştır. Caminin önündeki içerisinde şadırvanın da bulunduğu avlusu 1952 yılında yıktırılmış ve önü açılmıştır. Cami dikdörtgen planlı olup, kesme taştan iki katlı olarak yapılmıştır.
İbadet mekânının üzeri düz ahşap tavanlı, dıştan da içbükey saçaklı, kiremitli bir çatı ile örtülmüştür. Caminin girişi yuvarlak kemerli olup, sade bir bordür ile çevrelenmiştir.
Üzerinde “S” ve “C” kıvrımlarından oluşan dekoratif bir kemer bulunmaktadır.
İki basamakla çıkılan giriş iki ince sütunlu bir sundurma ile örtülüdür.
Bu sütunlar Barok üslupta olup, içten kubbemsi bir tonozla örtülüdür.
Bunun da üzerinde kiremit çatı bulunmaktadır. İçerideki kubbemsi tonozun ortasına Barok üslupta kalem işleri yapılmıştır.
Son cemaat mahallinin doğusundaki bir merdivenle üst kata çıkılır.
İbadet mekânına girişte de yine “S” ve “C” kıvrımlı dekoratif bir kemer bulunmaktadır.
İbadet mekânının üzerini örten ahşap tavan Barok üslupta yağlı boya bezemelidir.
Caminin içerisi altlı üstlü yuvarlak kemerli yirmi pencere ile aydınlatılmıştır.
İbadet mekânının içerisindeki minare kaidesinin önündeki bir merdivenle ikinci kattaki kadınlar mahfiline çıkılmaktadır.
Kadınlar mahfilinin ortasında yarım daire şeklinde dışarıya doğru çıkıntılı Barok bir müezzin mahfili bulunmaktadır.
Bu bölüm de galeri şeklinde olup Barok bezeme ile süslenmiştir.

Girişin karşısına gelen mihrap altı köşeli ve istiridye şeklinde bir motifle sonuçlanmaktadır.
İki sütunçe arasına alınmış olan mihrap kıvrık dal ve çiçek motifleri ile bezenmiştir.
Burada da “S” kıvrımlı konsollar dikkati çekmektedir.

Caminin kuzeybatı köşesindeki minare kare kaideli olup, dışa çıkıntı oluşturacak şekilde içeriye alınmıştır.
Çatı hizasına kadar ulaşan kaideden sonra düzgün kesme taştan minare gövdesi çok cepheli ve tek şerefelidir. Minare 1912 depreminde yıkılmış, Cumhuriyetin ilk yıllarında da yenilenmiştir.

Caminin önünde girişe göre sağda olan şadırvan sekizgen planlıdır.
Etrafını yine sekizgen ahşap bir yapı çevrelemiştir.
Sekiz ahşap sütunun taşıdığı şadırvanın çatısı kiremit örtülüdür.
Şadırvanı çepeçevre kuşatan kitabe frizinde şadırvanın Hacı İsa Bey tarafından 1836 yılında yaptırıldığı yazılıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder