15 Nisan 2021 Perşembe

Taksim Camii, Beyoğlu, İstanbul

Taksim Camii, Beyoğlu, İstanbul 
Taksim Camii, İstanbul'un Merkez Beyoğlu İlçesi'nde Taksim Meydanı'nda bulunmaktadır.
İnşaatına 9 Şubat 2017 tarihinde başlanılmıştır.
Cami, Sultan I.Mahmud tarafından 1731 yılında inşa edilmiş Taksim Maksemi'nin hemen arkasında yer almaktadır.
İstiklal Caddesi'nin Taksim Meydanı'na açıldığı yerde yer alan bu camiye en yakın ibadet yeri Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi'dir.
28 Mayıs 2021 Cuma günü İstanbul'un Fethi'nin 568. sene-i devriyesinin arefesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iştirak edeceği merasimle ibadete açılacaktır.
Caminin mimarı Şefik Birkiye ve Selim Dalaman'dır.

Caminin Tarihçesi
Taksim Meydanı'nda bir cami inşa edilmesi ilk olarak 1968 yılında gündeme geldi. 
Projenin gerçekleştiği alan imar planında 1977 yılından itibaren cami olarak belirlendi.
Ancak Danıştay'ın 1983 yılında aldığı karar sebebiyle inşaat gerçekleşmedi.

1990'lı yıllarda tekrar inşaatı gündeme gelen cami projesi hususu 2011 yılında tekrar bir dava konusu oldu. Beyoğlu’nun birçok bölümü 1993 yılında “Kentsel Koruma Alanı” olarak ilan edildi. 
Bu ilana bağlı olarak koruma amaçlı imar planı hazırlanmasına başlandı. 
2011 yılında Taksim Cami projesinin de mesnedi olan 1/1000 ölçekli “Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama Planı” ile 1/5000 ölçekli “Beyoğlu Nazım İmar Planı yürürlüğe girdi. 
Aynı yıl bu planların iptal edilmesi amacıyla Cihangir Güzelleştirme Derneği ve Galata Derneği, Beyoğlu Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi aleyhine dava açtı. 
İstanbul 10’uncu İdare Mahkemesi 25 Eylül 2013’te oybirliğiyle bu planları iptal etti.
Beyoğlu Belediyesi karara itiraz ederek temyize gitti ve yürütmenin durdurulmasını talep etti. 
Temmuz 2015'te Danıştay 6. Dairesi Beyoğlu imar planlarının iptaline ilişkin İstanbul 10’uncu İdare Mahkemesi'nin kararını bozdu.

Bu cami inşaatı ile ilgili birçok proje planlaması yapıldı. 
Bunların başında Ahmet Vefik Alp'in tasarladığı Taksim Cumhuriyet Camii ve Dinler Müzesi projesi gelmektedir. 
Bu proje 2012 yılında Uluslararası Mimarlar Birliği (International Union of Architects) Ödülü'nü kazandı.

En son olarak Şefik Birkiye ve Selim Dalaman’ın tasarımını yaptığı cami projesi İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun tasdikine sunuldu. 
Bu sunum 19 Ocak 2017 tarihinde kuruldan ada pafta parsel numarası ile kabul edildi.

Caminin İnşâ Vetîresi (Süreci)

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 19 Ocak 2017 tarihindeki toplantısında cami inşaatına onay vermesinin ardından, projenin inşa edileceği arazide Taksim Mescidi'ne ek olarak Fransız Başkonsolosluğu'na bakan tarafında bulunan pide salonu, küçük bir ofis ve bir tuvalet işletmesinin şantiye hazırlıkları sürecine bağlı olarak boşaltılacağı resmen açıklandı. 
Şantiye hazırlıkları 9 Şubat 2017 tarihinde başladı.
Beyoğlu Belediye Başkanı olan Ahmet Misbah Demircan 10 Şubat 2017'de yaptığı açıklamada projenin mimarının Şefik Birkiye olduğunu ve Sur Yapı'nın bu proje inşaatını tüm bedeli karşılayarak yapacağını resmen duyurdu.

Mimari Hususiyetleri

Sur Yapı tarafından inşa edilmekte olan cami projesi toplamda 875 metrekarelik bir alanda  ve 3 katlı olarak planlanmıştır.

Camide aynı anda 2500 kişi namaz kılabilecektir.
Camide 165 araç kapasiteli bir park yeri ile konferans ve sergi salonları da yer alması planlanmaktadır. 
Zemin üstü bina yüksekliği 20,70 metre olan caminin kubbe yüksekliği 9,6 metre, toplam mahya yüksekliği 30,3 metre olarak planlanmaktadır. 
Yapılan açıklamalara göre bu yükseklikler projenin hemen yakında yer alan Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi ve Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Kilisesi'nin yükseklikleri dikkate alınarak projelendirildi.
Taksim Camii'nin Mihrab, Minber ve Vaaz Kürsüsü

Taksim Camii, Beyoğlu, İstanbul

 
Taksim Camii, Beyoğlu, İstanbul

 
Taksim Camii, Beyoğlu, İstanbul

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Taksim_Camii 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder