20 Nisan 2021 Salı

Ulu Camii, Bolu

Ulu Camii, Bolu şehir merkezi'nde Büyük Cami Mahallesi’nde, Şehit Nazım Sokağı’nda yer almaktadır.
Cami, Yıldırım Bâyezîd tarafından yaptırmıştı.
Yapıldığı tarih belli olmayan ilk cami yıkılmış ve yerine bugünkü cami l901 yılında Sultan II.Abdülhamid tarafından yaptırılmıştır.
Bugünkü Ulu Camii, kesme taştan olup, içerisine doğu ve batı yönündeki kapılardan girilmektedir.
Bu girişlere yedi basamaklı bir merdivenle çıkılmaktadır.
Bunların altına da ab dest alma muslukları konulmuştur.
Caminin asıl girişi kuzey yönündedir.
Buradaki son cemaat mahallinin ortasında bir kubbe iki yanında da beşik tonozlu bölümler yer almaktadır. 
Ancak burası dışa açık olmayıp altlı üstlü dört pencere ile adeta bina cephesi görünümündedir. 
Buradaki mermer kapı söveleri olan kemerli bir kapıdan içeriye girilmektedir. 
Oldukça aydınlık olan ibadet mekanının önünde büyük, arkasında da üç küçük kubbe bulunmaktadır. 
Merkezi kubbeyi dört payenin taşıdığı pandantif ve tromplar taşımaktadır. 
Mihrap iki ayrı renk taştan yapılmıştır. 
İki yanında yarım sütunların bulunduğu mihrabın üzeri yarım kubbe ile örtülmüştür. 
Minberi de mermerden olup güzel bir taş işçiği bulunmaktadır. 
Kapı ve dolap kapakları ceviz ağacından, üzerlerine geometrik desenler yapılmıştır. 
Caminin içerisi kıvrık dallar ve madalyonlardan oluşan kalem işleriyle bezenmiştir. 
Ancak bunlar yakın tarihlerde yapılmıştır.

Caminin iki minaresi olup, bunlar 1944 depreminde yıkılmış ve sonradan yenilenmiştir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder