27 Nisan 2021 Salı

Haseki Sultan Camii'nin Mimari Üslûbu, Fatih, İstanbul

 Haseki Sultan Camii, Fatih, İstanbul
Evvelce var olan cami etrafındaki avlu duvarları I.Ahmed Devrinde kaldırılmıştır.
Son cemaat mahalli de O nun zamanında yapılmıştır.Haseki Camii’nin Sinan tarafından tasarlanmış olan ilk bölümü,dışardan dairevi kasnak,içerden yivli sivri tromplara oturan 12 m çapında bir kubbenin örttüğü kare plan harim ile pandantifli kubbelere sahip beş birimli son cemaat yerinden oluşmaktadır.
İkinci aşamada harimin doğu duvarı iptal edilerek,yerine iki sütuna oturan üç kemerli bir açıklık meydana getirilmiş,böylece doğu yönüne eklenen aynı büyüklükteki kubbeli birim ile bağlantı sağlanmıştır.
Bu arada mihrap iki birimin birleşme çizgisine yerleştirilmiş, eski mihrabın yerine’de diğerleri ile aynı boyutlarda bir pencere açılmıştır.
Böylece iki birimli cami haline gelen yapıda,minare kuzey-batı köşesindedir.
Minare,kalın gövdeli olup,şerefe altında da geniş nişli çıkmalar bulunmaktadır.
Korkuluğu teşkil eden taş levhaların dış yüzlerinde de kabartma olarak geometrik şebeke tezyinatı yapılmıştır.Şadırvan da bu yönde yer almaktadır.
Üçüncü sağlık müessesesi olan Haseki Darüşşifası, Hürrem Sultan tarafından H.946/M.1539’da yine Mimar Sinan’a yaptırılmıştır.Bu bina halen Haseki Hastanesinin polikliniğidir. 
Yine Hürrem Sultan tarafından 1539’da yaptırılan İmarethane,Haseki külliyesinin bir parçasıdır.
İmarethane’nin avlusu,kuzeyde üç,doğu ile batı arasında beş kemerli bir revakla çevrilmiştir.
Avlunun kuzeyinde iki büyük ve dört küçük kubbeli mutfak ile yanlarında dikdörtgen planlı odalar vardır. 
Bu eser 1968-70 yıllarında Vakıflar idarisi’nce tamir ettirilmiştir. 
Diktörtgen bir avlunun üç tarafında sıralanan onbir odadan müteşekkil Haseki Medresesi yine 1536-39’da Hürrem Sultan tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmış olup,caminin karşısındadır.
Medresenin Vakfiyesi H.958/M.1551 tarihini taşır.
Halen Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Haseki Eğitim Merkezi olarak kullanılmaktadır. 
Haseki külliyesinde yer alan bir de Kadınlar hapishanesi vardı.
Burada kötü yola düşen kadınların ıslah çalışması yapılırdı. 
349m2 iç alanı,2030 m2 avlu ve bahçesi olan Haseki Camii’nin sağında bakımlı üç mezar ve musalla taşı olup,2 türbe,bir medrese,daruşşifa,sebil ve üç adet meşrutasıyla külliye olma özelliğini korumaktadır.
 

BEHRUZ AĞA (ODABAŞI) CAMİİ, FATİH


BALİ PAŞA CAMİİ, FATİH

 

YENİ CAMİİ, EMİNÖNÜ

·  Yeni Camii 


YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ ANA SAYFA

KOCAMUSTAFAPAŞA SÜMBÜL EFENDİ CAMİİ, FATİH

 

 

·  TÜRKİYE'DEKİ CAMİLERMİHRİMAH SULTAN CAMİİ

ŞEHZADE CAMİİ

PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ ANA SAYFA


FENARİ İSA (MOLLA FENARİ) CAMİİ

 

 

NURUOSMANİYE CAMİİ
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder