7 Nisan 2021 Çarşamba

Türkmensarılar Köyü Çapanoğlu Camii, Yozgat

Türkmensarılar Köyü Çapanoğlu Camii, Yozgat'ın 30 km. uzağında Türkmensarılar Köyü’nde yer almaktadır.
Cami, kitabesinden öğrenildiğine göre H.1200 (1786) yılında Çapanoğlu Süleyman Bey tarafından yaptırılmıştır.
Cami kesme taş ve moloz taştan dikdörtgen planlı olup, üzeri kırma bir çatı ile örtülüdür. 
İbadet mekânı içerisinde iki ahşap direk tavanı desteklemektedir. 
Önündeki son cemaat mahalline dört basamakla çıkılmaktadır. 
Burası camiye sonradan eklenmiştir. 
İbadet mekânı her duvarda ikişer dikdörtgen söveli pencere ile aydınlatılmıştır. 
Oldukça basit bir yapısı olan bu cami içerisinde üzerinde durulacak bezeme bulunmamaktadır. 
Mihrap yuvarlak bir niş şeklinde oldukça basit olup, minberin de herhangi bir özelliği bulunmamaktadır.
Son cemaat yerinin duvarına bitişik olan minaresi, taş kaideli, yuvarlak gövdeli ve tek şerefelidir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder