7 Nisan 2021 Çarşamba

Çarşı Camii, Ortahisar, Trabzon

Çarşı Camii, Trabzon'un Merkez Ortahisar İlçesi Kemeraltı Semtinde, Çarşı Mahallesi’nde, bedestenin karşısında bulunmaktadır.
Trabzon’un en büyük camisidir.
Kuzey kapısı üzerindeki kitabesinden öğrenildiğine göre, Trabzon Valisi Hazinedarzade Osman Paşa tarafından h.1255 (1839) yılında yaptırılmıştır.
Vakıf kayıtlarından öğrenildiğine göre de bu caminin yerinde XVI. yüzyılda yaptırılmış Hacı Kasım Mescidi bulunuyordu.
Bu mescid harap olunca yıktırılmış, çevresindeki dükkânlar istimlâk edilmiş ve bu caminin inşasına başlanmıştır. 
Kesme taştan, barok-ampir üsluplarının karışımı olan cami, kalın taş duvarlı, dikdörtgen plânlıdır. İbadet mekânı altı kalın sütunun taşıdığı büyük bir kubbe ile örtülmüştür.
Kuzey ve güney yönlerinde üçerden altı kubbe, yanlarında bunun dışında kalan bölümler tonozlarla örtülmüştür.
Kuzey yönü meyilli bir araziye rastladığından son cemaat mahalli oldukça yüksek tutulmuş ve bunun sonucu olarak aşağıda meydana gelen boşluklara dükkânlar yerleştirilmiştir.
Kare kaideli, kare başlıklı sütunlar ve kemerlerle son cemaat mahalli üç bölüme ayrılmıştır.

Caminin kuzey, batı ve doğu yönündeki girişlerinden bugün yalnızca kuzey ve batı kapıları kullanılmaktadır.
Bunlardan kuzey kapısı üzerinde, kitabenin iki yanında alçıdan cami maketleri ile Sultan Abdülhamid’in tuğraları yerleştirilmişti.
Güzel bir mermer işçiliği olan mihrap, İskender Paşa, Konak ve Yeni Cuma camileri ile yakın benzerlikleri olduğundan aynı yıllarda yapılmış olabileceğini işaret etmektedir.
Mermer minberin iki yanındaki çiçek motifleri Barok, Ampir üsluplarının özelliklerini aksetmektedir.

Siyah-beyaz taştan çokgen gövdeli minaresi tek şerefeli olup, son cemaat mahallinin sağında yer almaktadır.
Caminin doğusunda bulunan medrese ile bugünkü şadırvanın olduğu yerde, 1847 yılında yaptırılmış olan muvakkithane yıkılmış ve günümüze gelememiştir.
Bu muvakkithanenin kitabesi Trabzon Müzesi’ndedir.

ORTAHİSAR'DAKİ DİĞER CAMİLER

TRABZON'DAKİ CAMİLER

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder