20 Nisan 2021 Salı

Orta Cami, Süleymanpaşa, Tekirdağ

Orta Cami, Tekirdağ'ın Merkez Süleymanpaşa İlçesi Orta Cami Mahallesi’nde, Hükümet Caddesi üzerinde yer almaktadır.
Cami, kitabesinden öğrenildiğine göre Kürkçü Sinan Bey tarafından yaptırılmıştır. 
Bu cami 1854-1855 yıllarında temeline kadar yıktırılarak yeniden yaptırılmıştır. 
İlk caminin inşa tarihi konusunda bir bilgiye rastlanmamıştır.
Cami moloz taştan dikdörtgen planlı olarak yapılmış, daha sonra buna kare planlı bir bölüm ve son cemaat mahalli eklenmiştir. 
Kuzeydeki son cemaat mahalli iki katlı olup, ahşap çatı ile örtülüdür. 
Caminin ibadet mekânı da ahşap, saçaklı kiremit bir çatı ile örtülüdür. 
Caminin kuzey cephesindeki giriş kapısı yuvarlak kemerli olup, etrafında sade profilli bir bordür bulunmaktadır. 
Bu girişin önünde iki ince sütunun taşıdığı, üzeri kiremit örtülü ahşap bir sundurma bulunmaktadır.

Son cemaat mahallindeki batı duvarına bitişik merdivenden üst kattaki kadınlar mahfiline çıkılmaktadır. 
Girişin karşısındaki “S” ve “C” kıvrımlı dekoratif kemerli geniş bir kapıdan ibadet mekânına girilmektedir. 
Bu kapı üzerinde yirmi satırlık talik yazılı inşa kitabesi bulunmaktadır. 
Girişin iki yanında yarım silindirik nişler halinde birer mihrapcık ile birer pencere bulunmaktadır. 
İbadet mekânı ince uzun ve yuvarlak kemerli her duvarda ikişer pencere ile aydınlatılmıştır.

İbadet mekânını örten tavan Barok üslupta, yağlı boya motiflerle bezenmiştir. 
Buradaki iki madalyon yine barok üsluptadır. 
Kadınlar mahfili balkon şeklinde olup, ortasında dışarıya doğru yarım daire şeklinde çıkıntılı müezzin mahfiline yer verilmiştir. 
Bu bölüm de Barok üslupta bezemelerle süslenmiştir.

Mihrap nişi iki pencerenin ortasında yarım silindirik şeklindedir. 
İki yanında silmeli köşe plastırları akantus yapraklı ve bezemelidir. 
Ayrıca buradaki geniş bir şerit mihrap nişinin içerisini dolaşmaktadır. 
Burada bir vazodan çıkan Barok üsluptaki kıvrık dal ve çiçek kompozisyonları görülmektedir.

Caminin kuzeybatı köşesinde olan minarenin moloz taştan yapılmış kare kaidesi bulunmaktadır. 
Minare gövdesi oldukça ince silindirik görünümlü ve tek şerefelidir.

Caminin kuzeyindeki geniş bir bahçe içerisine de mermerden sade bir şadırvan yapılmıştır. 
Şadırvan altı ahşap ayağın taşıdığı çatı ile örtülüdür. 
Bazı kaynaklarda caminin taş duvarlı bir avlu ile çevrili olduğu ve bu duvarların 1948’de yıkıldığı belirtilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder