14 Nisan 2021 Çarşamba

Şah Ruh Bey Mescidi, Çandır, Yozgat

Şahruh Bey Mescidi, Yozgat'ın Çandır ilçesinde yer almaktadır.
Mescidin ne zaman yapıldığı kesinlik kazanamamıştır. 
Ancak giriş kapısı üzerinde Ahmet Bey oğlu Arslan Paşa tarafından H.1157 (1744–1745) yılında tamir edildiğini belirten bir kitabe bulunmaktadır. 
Buna göre de mescidin daha önceki tarihlerde yapıldığı anlaşılmaktadır. 
Eski tarihli bir hüccette Şahruh Bey’in eşi Şah Sultan’a h.897 (1492) tarihinde bir zaviye yaptırdığı yazılıdır. 
Büyük bir ihtimalle hüccette sözü edilen mescit bu olmalıdır.

Mescit moloz taştan dikdörtgen planlı olarak yapılmış, ibadet mekânı iki sütun dizisi ile üç sahna bölünmüştür. 
İbadet mekânı çok sayıdaki pencere ile aydınlatılmıştır. 
Mescidin ön kısmında beş ağaç direğin taşıdığı sundurma şeklinde bir son cemaat mahalli bulunmaktadır. 
Bu bölüm sonradan yapılmıştır. 
Mihrap yuvarlak niş şeklindedir. 
Mukarnaslı ve Bursa üslubu bir kemerle çevrilmiştir. 
Minberi yeni eklenmiştir. 
İbadet mekânında dikkati çeken bir bezemeye rastlanmamıştır.

Mescidin iki minaresi vardır. 
Bu minarelerden kuzeydoğudaki sonradan yapılmış, diğeri de orijinal minaredir. 
Batıdaki taş kaidel, eski minarenin çatı hizasına kadar yükselen kısmının gövdesi daha kısa olup, şerefeye kadar olan bölümü tuğladan örülmüştür. 
Sonradan yapılan minare kesme taş kaideli, tek şerefeli ve yuvarlak gövdeli olup, diğerinden daha sonraki yıllarda yapılmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder