9 Nisan 2021 Cuma

Ulu (Yeraltı) Camii, Avanos, Nevşehir

Ulu (Yeraltı) Camii, Nevşehir'in Avanos ilçesinde yer almaktadır.
Caminin kitabesi bulunmadığından inşa tarihi ve banisi bilinmemektedir. 
Bununla beraber mimarî üslubundan XVIII.yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.
Cami kesme taştan, dikdörtgen planlı olarak yapılmıştır. 
İbadet mekânına toprak zeminden merdivenle aşağıya inilerek ulaşılmaktadır. 
Bu yüzden de camiye Yeraltı Camii ismi verilmiştir. 
Caminin güneyde olan girişi dışarıya doğru çıkıntılı olup, iki yanına birer mihrap nişi yerleştirilmiştir. 
İbadet mekânı içten tonozlu, dıştan da düz toprak damlıdır. 
Giriş ekseninin karşısında olan mihrap yuvarlak bir niş şeklinde olup, bezeme yönünden bir özellik taşımamaktadır.

Camiye sonradan ilave edilen minber oldukça kaba bir görünümde ve herhangi bir özelliği bulunmamaktadır. 
Taş kaide üzerinde yuvarlak gövdeli ve tek şerefeli minaresinin de geç devirlerde buraya ilave edildiği tahmin edilmektedir.
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder