9 Temmuz 2021 Cuma

Hacı Bektâş-ı Velî Külliyesi'ndeki II.Avlu (Dergâh Avlusu), Hacıbektaş, Nevşehir

Tekke Camii, Hacıbektaş, Nevşehir
Hacı Bektâş-ı Velî Külliyesi'ndeki Meydan Avlusu ismi de yakıştırılan II.Avlu (Dergâh Avlusu) düzgün taştan yapılmış ve bir çeşit avlu girişini andıran Üçler Kapısı denilen bir kapıdan girilmektedir. 
İlk yapılışında taş döşeli olan bu avlunun güneyinde Üçler Kapısının girişinde kare planlı bir havuz bulunmaktadır. 

Aslanlı Çeşme

Bu havuzun Üçler Kapısına bakan duvarı da üçgen bir alınlık görünümündedir. 
Bu üçgenin tepesine mermerden 12 dilimli bir Hüseyni tacı yerleştirilmiştir. 
Üçgenin havuza yönelik yüzünde de 12 mısradan meydana gelmiş bir kitabe bulunmaktadır. 
Bu kitabeden havuzun Beyrut Valiliğini 1906-1908 yıllarında yapan Halil Paşa’nın eşi tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. 
Havuzun ortasına Aslanlı Çeşme’den suyu gelen bir de fıskiye yerleştirilmiştir.
Bu avlunun doğu ve batısında kesme taştan ayaklar üzerine oturtulmuş, hafif sivri kemerli revaklara yer verilmiştir. 

Aş Evi
Buradaki revak kemerlerinin üzerlerine de küçük mermer taşlara yazılmış tadilat kitabeleri yerleştirilmiştir.
Bunlardan ilk kemerin ilk sütunu üzerinde Aslanlı Çeşme’nin eski kitabesi olduğu, çeşmeye 1853 yılında aslanla birlikte yeni bir kitabe konulunca, eski kitabe buraya getirilmiştir.
Buradaki Aş Evi önündeki revak kitabesinde ise 1869 yılında Hasan Dede tarafından tamir edildiği anlaşılmaktadır.
II.Avluda bu havuzdan başka, avlunun sağında Aslanlı Çeşme, Tekke Camii, Aş Evi; avlunun sol tarafında da Kiler Evi, Meydan Evi, Mihman Evi ve Dedebaba Köşkleri bulunmaktadır.

 

HACI BEKTÂŞ-I VELÎ KÜLLİYESİ ANA SAYFA

HACIBEKTAŞ'TAKİ DİĞER CAMİLER

 NEVŞEHİR'DEKİ CAMİLERHiç yorum yok:

Yorum Gönder