26 Temmuz 2021 Pazartesi

Yunus Emre Camii, Karaman

 Yunus Emre Camii, Karaman
Yunus Emre Camii, Karaman'ın şehir merkezinde Kirişçi Mahallesi'nde bulunmaktadır.
Caminin bulunduğu mahallenin adı çok eski kaynakla Sinle Mahallesi, daha sonraki kaynaklarda ise Kirişçi Mahallesi, tekkenin adı da Kirişçi Baba Zaviyesi olarak geçmektedir. 
Caminin kitabesi bulunmadığından inşa tarihi kesinlik kazanamamış, ancak mimari üslubundan XV.yüzyıl Karamanoğulları dönemine ait olduğu anlaşılmaktadır. 
Kesme taştan, merkezi kubbeli bir camidir.
Caminin son cemaat mahallinde dört paye üzerine ortada oval, yanlarda yuvarlak kubbeler yer alır.
Kubbeye, içten dört köşede yarımşar kubbe ile geçilir.
Stalaktitli alçı mihrabı, geometrik ve kıvrık dal motifleri nesih yazı ile dekore edilmiştir.
Kare plan duvarlarla bütünleşmiş küçük ayaklar üzerindeki kemerlerle sekizgene dönüştürülmüştür. 
Caminin köşelerindeki tonoz bingiler üstte baklava dilimleri oluşturacak biçimde düzenlenmiştir. 
Sekizgenden sağır kubbeye geçiş küçük küresel üçgenlerle gerçekleştirilmiştir. 
Güney ve kuzeye ikişer, doğuya bir pencere açılmaktadır.
 
Daha önce birçok tadilatta orjinalliği bozulan cami, 1994 yılında Vakıflar genel Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak yeniden restore edilmiştir.
Caminin bitişiğinde, kesme taştan yapılmış, üstü tonoz kubbeli Yunus Emre Türbesi yer almaktadır.
Bu türbede Meşhur Türk Mutasavvıfı Yunus Emre’nin kabri yer almaktadır. 
Cami ismini de YUNUS EMRE’den almaktadır.
Caminin Mihrabı 
İstanbul-Bağdat demiryolunun inşası esnasında bir Alman mühendis tarafından bugünkü piramidal taş çatı bu kubbeye eklenmiştir. 
Böylece caminin mimari üslubu bütünü ile bozulmuştur.
İçerisinde, dört köşedeki yarımşar kubbeler ana kubbeyi desteklemektedir.
Yunus Emre Camii, Karaman
Caminin önündeki son cemaat mahalli dört paye ve iki yandaki duvar uzantıları ile beş bölüme ayrılmıştır. 
Bunların üzerleri beş kubbe ile örtülmüştür. 
Sonraki dönemlerde bu kubbelerin üzeri de düz bir dam ve çatı ile örtülmüş, payeler arası da tuğla duvarla kapatılmıştır.
Caminin Minberi 
Caminin mihrabı alçıdan ve geometrik bezemeler ile kıvrık dal motifleriyle süslenmiştir. 
İbadet mekanının sağındaki dikdörtgen planlı bölümün zikir yeri olduğu sanılmaktadır. 
Buradaki bir kapıdan da Yunus Emre Türbesi’ne geçilmektedir.

Caminin yanında kare kaideli, yuvarlak gövdeli tek şerefeli minaresi bulunmaktadır.
Bu minare sonraki dönemlerde buraya eklenmiştir.
  1. Tarihçesi
  2. Yunus Emre Türbesi
  3. Cübbeli Ahmed Hoca'nın Kaleminden Yunus Emre'nin Kabri Nerededir?
  4. Fotoğrafları
  5. Yunus Emre Mosque (English)

  Hiç yorum yok:

  Yorum Gönder