26 Temmuz 2021 Pazartesi

Fetih Mescidi (Yedi Mescidler), Medîne, Suûdî Arabistan

Fetih Mescidi, Medîne, Suûdî Arabistan
Fetih Mescidi, Suûdî Arabistan'ın Medîne şehrinde bulunmaktadır.
Bu mescid bu gün Yedi Mescidler diye bilinen mescidlerden biridir.
Aslında o mescidlerden Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) veya sahabiyle ilgisi olan tek mescid de budur.
Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ahzâb Harbi'nde düşmanlara burada üç gün uzunca beddua etmişti.
Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri…
Çarşamba günü öğle ile ikindi arasında yaptığı dua kabul olmuş ve Ahzab denilen müşrik ordusu darmadağın olmuştu.
Fetih Mescidi, Medîne, Suûdî Arabistan

Sel’ dağının bir kenarında bulunan bu mescide Fetih Mescidi dendiği gibi Ahzâb Mescidi de denir.
Feth Sûresi veya, “Eğer fetih istiyorsanız işte fetih geldi” meâlindeki âyet (el-Enfâl 8/19) burada nâzil olduğu için mescide bu ismin verildiği nakledilmektedir. 

Fetih Mescidi, Medîne, Suûdî Arabistan

Ancak umumiyetle kabul edilen rivayet, Hendek Gazvesi sırasında Hz.Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in mescidin bulunduğu yerde Medine’yi muhasara eden düşmanların yenilmesi için dua ettiği ve bundan dolayı mescide bu ismin verildiği şeklindedir.
Yine bu sebeple mescide Mescid-i Ahzâb denildiği gibi etrafındaki diğer mescidlerden daha yüksek bir yerde yapıldığı için Mescid-i A'lâ da denilmiştir.

Fetih Mescidi, Medîne, Suûdî Arabistan
Hendek Savaşı esnasında namazgâh niteliğinde olan bu alana daha sonra tek revaklı bir mescid inşa edilmiştir.
Ömer b. Abdülazîz, Medine valiliği esnasında mescidi eski planına uygun biçimde yeniden yaptırmıştır.
XV. yüzyıl müelliflerinden Semhûdî, Eyyûbîler devrinde Seyfeddin Hüseyin b. Ebü’l-Heycâ tarafından tekrar inşa ettirilen mescidin inşa tarihini (575/1179) kıble yönündeki bir kitâbenin üzerinde gördüğünü belirtmektedir.
Ön tarafta Selmân-ı Fârisî Mescidi, arkada ise Fetih Mescidi görünüyor.

Son olarak Sultan Abdülmecid’in H.1270’te (M.1853-54) yeniden yaptırdığı mescid; takriben 8,5 m. boyunda, 3,5 m. genişliğinde ve 4,5 m. yüksekliğindedir.
İnşaatında bazalt taşı kullanılmıştır.
Mescide Suûdîler devrinde yapılan biri kuzey, diğeri doğu tarafında, her biri yirmi yedi basamaklı iki merdivenle çıkılmaktadır.
Mescidde tezyinat yoktur.
Mihrabın eni yaklaşık 1 m, yüksekliği 2 metredir.
Eyvanın kuzey duvarı küçük bir avluya açılmaktadır.  

Mescidin Kuzeyindeki Avlu
 
Fetih Mescidi, Medîne, Suûdî Arabistan

Fetih Mescidi, Medîne, Suûdî Arabistan

Fetih Mescidi, Medîne, Suûdî Arabistan

Mescidin Kitabesi

Fetih Mescidi, Medîne, Suûdî Arabistan

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder