5 Temmuz 2021 Pazartesi

Çelebi (Hassâsî Mescidi) Camii, Karaman

Çelebi Camii, Karaman
Çelebi Camii, Karaman şehir merkezi'nde Gazi Dükkanı Mahallesi’nde yer almaktadır.
1917 tarihli Karaman Haritasında Dikbasan Camii’nin güneyinde Hassasi Mescidi adında bir eser göze çarpmaktadır. 
Bu caminin vaktiyle yıkılıp yok olduğu, yerine yeni bir cami inşa edildiği ya da isminin sonradan değiştirildiği düşünülmektedir. 
Zira günümüz Karaman haritasına bakıldığında aynı yerde Çelebi Mescidi (Camii)' nin bulunduğu görülmektedir.

Mescidi yaptıran kişi Konya Vakıflar Müdürlüğü’nün kayıtlarında Şeyhî Çelebi olarak geçmektedir.
Mescidin yapılış tarihine dair herhangi bir kitabe yoktur.
Çelebi Mescidi, Karaman
İnşa tekniğine ve mimari detaylara göre 14. yüzyıl sonu 15. yüzyıl başlarına yani Karamanoğulları Devrine tarihlendirilmektedir.

Bu esere mimari açıdan bakıldığında tamamen kesme taştan yapıldığı görülmektedir.
Mescidin kubbesi günümüzde metal ile kaplanmıştır.
Cami, dört köşesinden yarım ve dilimli kubbelerle beslenmiş tek sağır kubbelidir. 
Kubbesi tuğladır. 
Mihrabı ise kabartmalarla süslenmiştir.
Mihrabı dışında tüm yüzeyleri sıvandığı için hangi malzemeden yapıldığını kestirmek mümkün değildir.
Bu tarz süslemeler Karaman’da hiçbir camide yoktur.
Mabet, altı pencereden ışık almaktadır. 
Varlığını sürdürebilmesi için bazı yerler gelir olarak vakfedilmiştir.

1917 Karaman Haritasına göre, 1917 yılında, Çarşı Caddesi’nin kuzeyinde ise Panosyan Han, Belediye Caddesi, Belediye Binası, Şadırvan Meydanı ve Kadiri Mescidi bulunmaktadır.
Çelebi Mescidi, Karaman
Kare planlı ve kesme taştan olan caminin üzeri dört trompun yardımı ile merkezi bir kubbeyle örtülmüştür. 
Son cemaat mahalli paye ayaklarından anlaşıldığına göre daha önce üç bölümlü ve üç büyük kubbe ile örtülüdür. 

Paye araları sonraki dönemde duvarla örülmüş ve üzeri de ahşap çatı ile kapatılmıştır. 
İbadet mekanına mor mermerden söveleri olan basık kemerli bir kapıdan girilmektedir. 
Duvarlarında altlı üstlü iki sıra halinde yuvarlak ve sivri kemerli ikişer penceresi vardır. 
Mihrap taştan olup, üzeri nesih yazılı bir ayetle çevrelenmiş, içerisi bitkisel motiflerle, sarkıtlar ve kabartmalarla süslüdür
Çelebi Mescidi’nin minaresi bulunmamaktadır veya günümüze gelememiştir. 
Kubbenin üzerine yalnızca hoparlör yerleştirilmiştir.
Kaynak: 1917 TARİHLİ KARAMAN HARİTASI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ isimli çalışma

 
 
KARAMAN
'DAKİ DİĞER CAMİLER

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder