3 Temmuz 2021 Cumartesi

Hz.Hz.Ali bin Ebî Tâlib Mescidi (Yedi Mescidler), Medîne, Suûdî Arabistan

Hz.Ali bin Ebî Tâlib Mescidi ve 
Hz.Ebû Bekir, Hz.Ömer,  Hz.Ali, Hz.Fâtıma Mescidleri
, Medîne, Suûdî Arabistan

Hz.Ali bin Ebî Tâlib Mescidi, Suûdî Arabistan'ın Medîne şehrinde Hz.Fâtıma (Hz.Sa'd bin Muâz) Mescidinin doğusunda, Selmân-ı Fârisî Mescidi’nin güneydoğusunda bulunmaktadır.
Bu gün Yedi Mescidler diye bilinen mescidlerden biridir.

Mescid; 577 (1181) yılında Seyfeddin Hüseyin b. Ebü’l-Heycâ tarafından, 
Sultan Kayıtbay devrinde 876’da (1471-72) Medine Emîri Zeynüddin Daygam b. Haşrem el-Mansûrî tarafından yenilenmiştir. 
902’de (1497) bir tamirat görmüş, Sultan Abdülmecid devrinde 1268’de (1851-52) tekrar yapılmıştır. 
Bir yüksek tepenin üzerine inşa edilmiş olan dikdörtgen görünümlü mescidin uzunluğu 8.5 m ve genişliği ise 6.5 metredir. 

Hz.Ömer,  Hz.Ali, Hz.Fâtıma, Fetih ve Hz.Selmân-ı Fârisî Mescidleri

Mescidin ayrıca bir de küçük merdiveni bulunmaktadır. 
Mescid, muhtemelen Fetih Mescidi ile aynı devirde inşa edilmiş ve yenilenmiştir. 
Hazreti Ali’nin, El-Ahzab savaşında hendeği geçen Amr Bin Ved El-Amiri’yi bu mevkide öldürdüğü rivayet edilmektedir. 

Hz.Ali, 
Hz.Ebû Bekir, Hz.Ömer ve Hz.Fâtıma Mescidleri

Tarihi ve kültürel konumları muhafaza edilerek tüm mescidler günümüzde restore edilmiştir. 
Bu çerçevede, Medine-i Münevvere sekreterliği, bölgede iyileştirme ve ağaçlandırma çalışmaları başlatarak bölgeyi, içerisinde küçük binalar olan büyük bir parka dönüştürmüştür.

Yedi
 M
escidler
(Hz.Ebû Bekir es-Sıddîk Mescidi, Hz.Ömer,  Hz.Ali, Hz.Fâtıma, Fetih ve Hz.Selmân-ı Fârisî Mescidleri)

Mesâcid-i Seb'a (Yedi Mescidler) Bünyesindeki Mescidlerin Konumları

YEDİ MESCİDLER (MESÂCİD-İ SEB’A, HENDEK, AHZÂB) ANA SAYFA

MEDÎNE-İ MÜNEVVERE'DEKİ DİĞER MESCİDLER

SUÛDÎ ARABİSTAN'DAKİ CAMİLER
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder