17 Temmuz 2021 Cumartesi

Şeyh Mutahhar (Şeyh Matar) Camii, Sur, Diyarbakır

Şeyh Mutahhar (Şeyh Matar) Camii, Sur, Diyarbakır
Şeyh Mutahhar (Şeyh Matar) Camii, Diyarbakır’ın Merkez Sur İlçesinde Hasan Hanı’nın yanındaki dar bir sokak içerisinde yer almaktadır.
Cami, halk arasında Şeyh Matar Camii olarak da tanınmaktadır.
Minaresi üzerindeki kitabesinden Akkoyunlu Sultanı Sultan Kasım tarafından 1500 yılında yaptırıldığı öğrenilmektedir.
Bu yüzden de bu camiye Kasım Padişah Camii de denilmektedir.
Cami Şeyh Mutahhar’ın arsası üzerinde yapıldığından Onun ismi ile anılmıştır.
Caminin mimarı belli değildir.
Günümüze iyi bir durumda gelebilen cami, bir sıra beyaz, bir sıra da siyah taştan yapılmıştır.
Güneydoğu Anadolu’nun kendine özgün bir özelliği olan taş mimari burada da görülmektedir.
Kare planlı tek kubbeli bir camidir.
Ön kısmında iki köşeli paye ve iki sütundan oluşan üç bölümlü bir son cemaat mahalli bulunmaktadır.
İbadet mekanının üzerini örten kubbe trompludur.
Caminin doğu ve batı duvarında üçer penceresi vardır.
Mihrap duvarında pencere bulunmamaktadır.
Mihrabın iki yanında bulunan üzerleri pencere kemeri gibi duran bölümler gerçekte birer geçittir.
Bu geçitlerden çıkan merdivenler üst kattaki küçük birer mahfile çıkışı sağlamaktadır.
Mahfiller caminin içerisine yuvarlak kemerle açılmakta ve böylece içeride hareketli bir görünüm sağlanmıştır.
Bu mahfillerin önemli bir fonksiyonu olmayıp, büyük bir ihtimalle mimar burada değişiklik aramıştır.
Caminin mihrap ve minberi oldukça sadedir.

Caminin en önemli yeri minaresi olup, bu tür minareye Diyarbakır ve çevresinde rastlanmamaktadır.
Minare dört kalın ve sade sütun üzerine oturtulmuştur.
Gövde siyah beyaz taşlardan yapılmıştır.
Minare üzerinde kitabesi vardır.
Minare gövdesi kare olup, üzerinde bir balkon ve petek bulunmaktadır.
Büyük bir ihtimalle bu minare sonraki dönemde camiye eklenmiştir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder