5 Temmuz 2021 Pazartesi

Şâzibey (Ak, Yıkık Mahalle) Camii, Selçuklu, Konya

Şâzibey (Ak, Yıkık Mahalle) Camii, Selçuklu, Konya
Şazibey (Ak, Yıkık Mahalle) Camii, Konya'nın Selçuklu İlçesinde Aladdin tepesinin kuzeyinde eski fuar ana kapısı girişinin sağında yer almaktadır. 
Şazibey Mescidi; hamam, fırın, kasap dükkanlarının da bulunduğu eskiden 'Yıkık Mahalle' olarak bilinen sokağın girişinde bulunmaktadır. 
Bu yüzden Yıkık Mahalle Mescidi olarak da bilinmektedir.
Caminin içi; Mihrab mermerden, minber ise ahşaptan yapılmıştır.
Cami, Karamanoğlulları'ndan Mehmet Bey'in azadlı kölesi ve emirlerinden biri olan Şazibey tarafından inşa edilmiştir.
2007 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından dış sıvası kazınmış ve orjial taş yapı görüntüsü ortaya çıkartılmıştır. 
Aslına uygun restore edilerek güzel bir görünüme kavuşturulmuştur.
Türkiye'de minaresinin altından Camiye girilen birkaç camiden biridir.
Şazibey Camii'nin (Ak Camii) ne zaman yapıldığı hakkında ise elimizde maalesef malumat mevcut değildir.
Giriş Kapısı minaresinin altında olan diğer camiler de şunlardır:
Konya'nın Karatay İlçesindeki Aşağı Karaciğan Camii ile Adana'nın Seyhan İlçesindeki Yeni Cami'dir.
Şâzibey (Ak, Yıkık Mahalle) Camii, Selçuklu, Konya
Cami, kesme taş tekniği kullanılarak inşaa edimiştir.
Caminin Kufi mimari tarzıyla inşa edilen ahşap minaresi büyük dikkat çekmektedir. 
Kılıçarslan Meydanında inşa edilen Payitaht Müzesi bina inşaatında hamamın kalıntıları bulunarak koruma altına alınmıştır.
Caminin Mihrap ve Vaaz Kürsüsü 

İbrahim Hakkı Konyalı Konya Tarihi eserinden Şazibey Cami Vakfiyesi 

Mescid; Pinaî Mahallesi’nde, Alâe’d-din Tepesi’nin batı kuzey eteğinde, İnce Minare Caddesi’nde 395 numaralı sokağın ağzındadır. 
Dört tarafı yoldur. 
Bu Mabedin asıl ismi unutulmuş gibidir. 
Sonradan ‘Yıkık Mahalle Mescidi’, ‘Ak Câmi’ isimlerini almıştır. 
Bina, son senelerde Hacı Kaymak’lardan Kasım’ın önderliği ile hayır seven halk tarafından yeniden yapılmıştır. 
Eskiden mescid kerpiç yapı ve dam örtülü idi. 
Dış duvarları kireçle badana edildiği için Ak Cami şöhreti galip gelmişti. 
Şimdiki üç tarafına ikişer pençeresi vardır. 
Binanın tarihi yadından başka hiç bir odunluk, havlıdan müteşekkil bir misafirhane olarak yaptırmış, konup göçen fakir Müslümanlara vakfetmişti.
Şâzibey (Ak, Yıkık Mahalle) Camii, Selçuklu, Konya
Şazibey Ağa’nın Ankara Vakıflar Umum Müdürlüğü Arşivi’nde 601 numaralı defterin yüz seksen yedinci sahifesinde 236 sıra numarasında 25/Rabi’ul-Evvel h.828-m.1424 tarihinde tanzim edilmiş Arapça bir vakfiyesi vardır. 
Mahkeme-i evkafın 23/Recep/1324 tarihli ilami üzerine 22/Recep/1321 tarihinde sudur eden irade-i aliye mucibince tescil edilmiştir. 
Vakfiyenin üstünde Konya Kadısı Ömer İbn Hacı Ali, Karaman Kadıaskeri Mehmed İbn Mehmed, Hoca Ahmed ve Konya Hakimi Mehmed’in tasdik ve tescil satırları vardır. 
Tescilde Mahmud Yahya şahit sıfatıyla bulunmuşlar. 
Vakfiyede vakıfın adı ve vasıfları şöyle geçmektedir:

Şazibey Ağa; misafirhanesine gelir temin etmek içinde şunları vakfetmektedir:

Caminin Kubbesi
1-Konya’da misafirhanesinin yakınında Sahib Ata’nın sikayesi  
2-Sudiremi (Sille)’ne bağlı Başara köyünün 12 sehimden beş sehmi.
3-Konya dışında Seydî Köprüsü yanındaki İrik Köyü’nün iki hissesi.
4-Konya’nın haricinde Kevele Kalesi civarında Şeyh Yadigar Bağı denilen yeri içindeki üzüm bağı ve
binalarıyla beraber.
5-Konya dışında; Sahtiyan Boduk civarında ekilmeye Salih Tarla’nın yarı hissesi.

Şifâhâne (Sakahâne, Davut Ağa) Mescidi, Şâzibey Camii ve Hacı Veyis Zâde Camii
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder