19 Temmuz 2021 Pazartesi

Çarşı Camii, Emirdağ, Afyonkarahisar

Çarşı Camii, Afyonkarahisar'ın Emirdağ İlçesinde, Emirdağ Çarşısı içerisinde yer almaktadır.
Caminin ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir.
Ancak 1750'li senelerde yapıldığı tahmin edilmektedir.
Doğu-kuzey köşesinde minaresiyle birlikte bulunan eski cami 1902 tarihinde yıkılıp aynı tarihte yenisi yapılarak haliyle muhafaza edilmektedir.
Bati kuzey köşesinde bir minaresiyle ibadete açık bulunmaktadır.
1965 - 1966 yıllarında Evkaf Umum Müdürlüğü tarafından tavan ve tabanı yenilenmiştir.
Cami taş ve yığma olarak inşa edilmiştir.
İç kısminin tavanında ahşap bir kubbesi ile kuzey kısmında umumi giriş cümle kapısı, sağ ve sol taraflarında üçer kubbeli taş kemerler yapılmıştır.
Minaresi tuğladan olup, tek şerefelidir.
Cami avlusu 1060m², yalnız cami 500m² dır.
Avlusunda büyük bir şadırvanı mevcut olup, aynı zamanda caminin batı duvarına raptedilmiş muhafaza altında muslukları vardır.
Kuzey cephesindeki beş bölümlü son cemaat mahalli sivri kemerlerle birbirine bağlanmış, üzerleri kubbelerle örtülmüştür.
Dikdörtgen planlı ibadet yerinin üzeri ahşap bir tavanla örtülmüştür.
Beden duvarları üzerinde basık kemerli pencereler bulunmaktadır.
Caminin mimari bir özelliği olmayıp basit bir köy camisi konumundadır.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder