14 Temmuz 2021 Çarşamba

Şah Sultan Camii, Eyüp, İstanbul

Şah Sultan Camii, Eyüp, İstanbul
Şah Sultan Camii, İstanbul'un Merkez Eyüp İlçesinde Silahtar Ağa caddesinin üzerinde yer almaktadır.
Cami, 1555 yılında Yavuz Sultan Selim’in kızı Şah Sultan tarafından inşa ettirilmiştir.
Cami, Eyüp’ten Haliç sahil yolunda Alibeyköy sapağına gelmeden sağdadır.
Camiden başka deniz kenarında Mevlevi Tekkesi ve hücrelerini ve bir de sıbyan mektebi yaptırılmıştır. 
Bu alanda evvelden Hançerli Sultan denilen Şah Sultan’ın sarayı denilen bir yalı bulunmakta idi.
Daha sonra bu binalar yok olmuştur.
Cami ve tekke Sultan III.Mustafa zamanında tamir görmüştür.
Bütün bu tamirlere mukabil, zaman ve çevre tahribatı bu eserleri yok etmiştir.
Bunun yerine 1953 yılında Türkiye Anıtlar Derneği tarafından aslına hiç uymayan bir cami yaptırılmıştır. 
Bu günkü cami, bu yeni yapılan hayali camidir.
Bu cami ve çevresi o devirde Sümbüli Tekkesi idi.
Cami türbesinde şeyh Merkezzade Ahmet Efendi yatmaktadır.
Bugünkü yapı dikdörtgen planlı, taş-tuğla karışımlı duvarlı, kırma çatılı, üçer pencerelidir.
Son cemaat mahalli ahşap sütunludur.
Harime tek kapıdan girilir, kıblenin karşısı mahfillidir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder