20 Temmuz 2021 Salı

Amberiye Camii, Medîne, Suûdî Arabistan

Amberiye Camii ve Tren İstasyonu, Medîne, Suûdî Arabistan

Amberiye (Hamidiye) Mescidi, Suûdî Arabistan'ın Medîne Şehri’de Ömer bin El-Hattâb Yolu (Caddesi)’nun üzerinde Mescid-i Nebevî’nin takrîben 800 metre güneybatısında, Medîne Tren İstasyonu’nun hemen yanında bulunmaktadır.

Hicaz Demiryolu Projesi çatısı altında yapılmıştır.
Hamidiye Mescidi olarak da bilinmektedir.
Ancak, Amberiye Bölgesinde yer aldığı için Amberiye Mescidi olarak meşhur olmuştur.
(Tren İstasyonu’ndan evvel de bölgenin ismi Amberiye Bölgesi idi.)

Amberiye Camii ve Tren İstasyonu'nun Konumu, Medîne, Suûdî Arabistan

Mescid-i Amberiye, Osmanlı İmparatorluğu Devri’nde II.Abdülhamid tarafından inşa ettirilmiştir.
Caminin inşasına H.1326/M.1908 başlanmış olup, H.1327/M.1909 senesinde ise ibadete açılmıştır.
Cami, klasik Osmanlı Mimarisi tarzında, bazalt taşından inşa edilmiştir.
Namaz kılma mahalli, 10*10 m ebatında, 100 m2’dir.

Mescidin Giriş Kapısı Yanındaki Kitâbesi

Mihrâbı, kabartma şekillidir.
Birer şerefeli, iki minaresi vardır.
Mescid, revakları ve hendesesi ile hâlâ göz kamaştırmaktadır.
Günümüzde beş vakit namaz kılınmaktadır.

Caminin Mihrâbı

  1. Yapılış Hikayesi
  2. Fotoğrafları
  3. Eski Fotoğrafları
 

 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder