21 Mayıs 2021 Cuma

Boyacı Ali Camii, Altındağ, Ankara

Boyacı Ali Camii, Altındağ, Ankara
Boyacı Ali Camii, Ankara’nın Merkez Altındağ İlçesi’nde Samanpazarı Semti Necati Bey Caddesi Mazı Sokak’ta yer almaktadır.
Mihrabına göre 14-15.yüzyıllarda inşa edildiği tahmin edilmektedir.Cami, özgün halinde kerpiç duvarlı ve çatı ile örtülü iken, 1975 yılında cemaat tarafından yıkılarak,
yerine betonarme ve kubbe ile örtülü bir cami inşa edilmiştir.
Caminin Mihrâb ve Minberi

Eski camiden günümüze yalnızca mihrabı kalmıştır.
Mescidin mukarnas kavsaralı alçı mihrabı tavana kadar yükselir.
Mihrap nişinin iki yanında zar başlıklı sütunceler yer alır.
Mihrabın içi ve kavsarasının iki yanı geometrik geçmelerle bezelidir.

Boyacı Ali Camii, Altındağ, Ankara 
 
Boyacı Ali Camii'nin Kubbesi

Caminin Mihrâb ve Minberi
 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder