11 Mayıs 2021 Salı

Kale Mahallesi Kadı Mahmut Camii, Ahlat, Bitlis

Kadı Mahmut Camii, Bitlis’in Ahlat İlçesi'nde Kalesi içerisinde yer almaktadır.
Ahlatlı kadı ailesinden Gazi Kadı Mahmut tarafından 1597 yılında yaptırılmıştır. 
Cami, İskender Paşa Camii ile beraber yapılmıştır.

Caminin kuzey cephesinde bulunan son cemaat mahalli, ibadet mekanın uzantıları ile bunların arasındaki iki sütunun oluşturduğu üzeri kubbeli üç bölüm halindedir. 
Giriş kapısı sivri kemerli büyük bir niş içerisine alınmıştır. 
Mermer söveli kapının üzeri geometrik kabartma motiflerle bezenmiştir. 
Bunun üzerine de caminin inşa kitabesi yerleştirilmiştir. 
Girişin iki yanında zeminden yüksek sekiler üzerinde silindirik mihrapçıklar ve bunların etrafında da geometrik geçmeler yer almaktadır.
Cami diğer Ahlat eserlerinde olduğu gibi kesme taştan yapılmıştır. 
Cami 17.48 X 13.39 m. ölçüsünde dikdörtgen planlıdır. 
İbadet yeri ise l3.39 X l3.39 m. ölçüsünde kare planlıdır.
Üzeri stalaktitli köşe tromplarının yardımıyla beden duvarlarına oturan piramidal ,taş külahlı bir kubbe ile örtülüdür. 
Caminin doğu ve batı cephelerinde sivri kemer alınlıklı üçer pencere ile aydınlatılmıştır. 
Mihrabın iki yanında da birer pencere bulunmaktadır.

Mihrap beş köşeli küçük bir niş şeklindedir.
İki köşesinde küçük başlıkları olan sütunlar yerleştirilmiştir.
Minare kuzey batı köşesinde olup kaideye kadar olan bölümü yıkılmıştır.
Taştan kare kaidesinin üzerinde silindirik gövdesi olduğu sanılmaktadır.
Büyük bir ihtimalle minare İskender Paşa Camii'nin minaresinin bir benzeridir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder