6 Mayıs 2021 Perşembe

Yıldırım Bâyezîd Camii, Mudurnu, Bolu

Yıldırım Bâyezîd Camii, Bolu'nun Mudurnu İlçesi'nde yer almaktadır.
Cami; medrese ve hamamdan oluşan bir külliye içerisinde yer almaktadır. 
Camii'nin güneyinde bulunan aynı adlı hamamın kitabesine göre 1382 yılına tarihlenen cami, Şehzade Bâyezîd (Yıldırım) tarafından yaptırılmıştır. 
Cami, kareye yakın dikdörtgen şeklinde bir ana mekan ve üç bölümlü son cemaat mahallinden oluşmaktadır. 
Ana mekanı 19,43 m çapında yüksek kasnaklı bir kubbe örtmektedir. 
Caminin kuzeybatısında, kesme taş kare kaideli, silindirik gövdeli tuğla minaresi yer almaktadır. 
Moloz taşla inşa edilen cami duvarları, kubbe ağırlığını karşılamak üzere kalın ve alçak tutulmuştur.
Cami, geniş kubbesi ve planıyla ilk devir Osmanlı mimarisinin mühim bir eseridir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder