25 Mayıs 2021 Salı

Mescid-i Kubâ’nın Minareleri, Medîne, Suûdî Arabistan

 
Mescid-i Kubâ, Medîne, Suûdî Arabistan

Abbâsîler devrinde mescidin kıble tarafı her birinde yedişerden toplam 21 sütunun taşıdığı bir tavanla kaplıydı.
Arka tarafta aynı şekilde yedişer sütunlu iki sıra, yanlarda da ikişer sütunlu birer revak bulunmaktaydı.
Böylece mescidde 39 sütun yer almaktaydı.
Bunların ortasında 50 × 26 zirâ (yaklaşık 24 × 12,5 m.) ebadında üstü açık bir orta sahanlık mevcuttu. (zirâ 0,48 m.)


Mescidin o zamanlar “savmaa” denilen, muhtemelen daha önce burada bulunan bir yüksek ev veya hisar (ütum) yerine inşa edilmiş 50 zirâ (yaklaşık 24 m.) yüksekliğinde bir minaresi 9 × 9 zirâ bir karış (yaklaşık 4,30 × 4,5 m.) ebadında bir zemine oturmaktaydı.
Minarenin o devir Emevî mimarisinin genel üslûbunu taşıdığı tahmin edilmektedir.

Mescid-i Kubâ'nın Minaresi, Medîne, Suûdî Arabistan

Kanûnî Sultan Süleyman, 950’de (1543) Kubâ Mescidi’nin tavan ve minaresini yıktırıp yeniden inşa ettirdi.
1111’de (1699) Sultan II.Mustafa da mescidin eskiyen duvar ve minaresini yeniletmiştir.
1968’de Suud Kralı Faysal arkadaki revaklara bir sıra ilâve etmiş, böylece kuzeybatı köşesinde yer alan minare batı duvarı içinde kalmıştır.
Son olarak, dikdörtgen planlı eserin dört köşesinde 47 m. yükseklikte birer minare yapılmıştır.
Kare kaideler üzerine oturan ve üçgenlerle sekizgene dönüşen minarelerin gövdesi iki şerefe arası ile silindirik petek kısımlarında gittikçe incelir.

Mescid-i Kubâ, Medîne, Suûdî Arabistan

Kaynak: https://islamansiklopedisi.org.tr/mescid-i-kuba

 MESCİD-İ KUB ANA SAYFA

MEDÎNE'DEKİ DİĞER CAMİLER

SUÛDÎ ARABİSTAN'DAKİ CAMİLER 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder